Бюджет 2024 г.

Отчет първо тримесечие – 03.2024

Отчет второ тримесечие – 06.2024

Отчет трето тримесечие – 09.2024

Отчет четвърто тримесечие – 12.2024

Бюджет 2023 г.

Отчет първо тримесечие – 03.2023

Отчет второ тримесечие – 06.2023

Отчет трето тримесечие – 09.2023

Отчет четвърто тримесечие – 12.2023

Бюджет 2021 г.

Отчет първо тримесечие – 03.2021

Отчет трето тримесечие – 09.2021

Отчет четвърто тримесечие – 12.2021

Отчет второ тримесечие – 06.2021

Отчет четвърто тримесечие – 12.2022

Отчет трето тримесечие – 09.2022

Отчет второ тримесечие – 06.2022

Бюджет 2022 г.

Отчет първо тримесечие – 03.2022

БЮДЖЕТ

Отчет първо тримесечие – 03.2020

Отчет второ тримесечие – 06.2020

Отчет трето тримесечие – 09.2020

Бюджет 2020 г.

Бюджет 2019 г.

Отчет първо тримесечие – 03.2019

Отчет второ тримесечие – 06.2019

Отчет трето тримесечие – 09.2019

Отчет четвърто тримесечие – 12.2020

Отчет четвърто тримесечие – 12.2019