ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обява

Документация

Протокол на комисия за избор на изпълнител

Обществени поръчки  2021 г.

Архивни документи

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол 2019 г.

Договори за обществена поръчка

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол 2018 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол 2017 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол 2016 г.