Първи фестивал на детската песен "Всичко е музика" - 20 октомври 2020г.