График за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на обучение поправителни изпити за ученици от дневна форма сесия - август 2021 година

 

 

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение сесия  -  юли 2021 година

 

График за провеждане на  консултации за самостоятелна форма на обучение

 

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение – ученици над 16 години редовна сесия - февруари 2023 година

График за консултации през ІІ срок на 2022/2023 година

График за провеждане на контролни и класни работи I – VII клас за II-ви срок на учебната 2022/2023 година