График за провеждане на  консултации за самостоятелна форма на обучение

 

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение – ученици над 16 години редовна сесия - февруари 2021 година

График за консултации през ІІ срок на 2020/2021 година

График за контролни и класни работи през ІІ срок на 2020/2021 година