График за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на обучение поправителни изпити за ученици от дневна форма сесия - август 2021 година

 

 

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение сесия  -  юли 2021 година

 

График за провеждане на  консултации за самостоятелна форма на обучение

 

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение – ученици над 16 години редовна сесия - август 2022 година

График за консултации през ІІ срок на 2021/2022 година

График за провеждане на поправителни изпити
сесия  -  Август 2022 година