Some Alt Text

 

    Уважаеми родители,

    Ние, учителите, от Основно училище „Св. Климент Охридски“ – град Павликени от няколко години експериментираме с ресурсите на електронния дневник.

Това ни даде възможност да разберем предимствата на няколко платформи и да изберем по-достъпния, по-лесен и бърз начин за комуникация с Вас.

    Вие, родителите, сте важна част от образователно-възпитателния процес. От Вас се очаква да бъдете добре запознати и ангажирани с постиженията и проблемите на децата си. Благодарение на модерните технологии ще Ви улесним като Ви предоставяме информация чрез електронните ресурси на дигиталната платформа Shkolo.bg

           

    Чрез нея ще:

 

Получавате известия директно в смартфоните си;
Имате бърз и лесен достъп до успехите и неудачите на децата си;
Разбирате за родителски срещи и събития (класна работа, родителски, екскурзия и т.н.);
Проследявате извънкласни дейности;
Следите за постиженията на своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи);
Научавате за участие и резултати от вътрешни и национални състезания и олимпиади;
Можете свободно да обменяте и оценявате дигитално учебно съдържание (тестове, есета, презентации, проекти и т.н.);


    Нашите деца развиват технологична култура още в детската градина. При тези обстоятелства, за да привлечем вниманието им, ние, възрастните, трябва също да присъстваме в дигиталния свят.

    Как да използвате всички тези възможности ще разберете чрез линка към дневника.

    В случай, че имате затруднения се обърнете за помощ към учителите на Вашето дете!

Благодарим Ви, че сте с нас!

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

Упътване за регистрация на родител

Ръководство за използване

за всички потребители