Политика относно обработване на лични данни на физически лица от

ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Павликени

Вътрешни правила ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Павликени

Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали

Формуляр за регистриране на сигнали

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ