Правила за прилагане на противоепидемични мерки

в ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Павликени

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Заповед мерки на Министерство на здравеопазването

ИЗВЪНРЕДНА

ОБСТАНОВКА

Безопасност в мрежата