Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата – приложение към заповедта

Заповед на МЗ № РД-01 -274 от 29.04.2021 г. за противоепидемични мерки

Заповед на МОН № РД 09 - 4247 от 08.11.2021 г. за обучение от разстояние в електронна среда 

Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021г. на МЗ  за временни противоепидемични мерки, считано от 04.11.2021г. до 30.11.2021г.

 

 

Уважаеми родители,

 

Уведомяваме Ви, че към настоящия момент (6.12.2021 г.), в ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени има установени случаи на COVID-19 на един учител, който продължава лечението си в домашни условия,един ученик е под карантина, поради контакт с болен близък.

 

От 06 декември 2021г. е възстановен присъствения учебен процес при всички паралелки !

Родителите, които желаят да попълнят декларация за съгласие за тестване на децата си, за да се върнат присъствено в училище, могат да го направят във всеки работен ден в училище.

 

В училището са взети необходимите мерки за безопасност, съгласно предписанията на здравните органи.

 

Бъдете здрави!

  

ИЗВЪНРЕДНА

ОБСТАНОВКА

Временни противоепидемични мерки на територията на
Република България, считано от 08.11.2021 г.

Училище по време на пандемия

Безопасност в мрежата