Заповед № РД 09 - 3457 от 26.11.2020 г. за обучение от разстояние в електронна среда от 30.11.2020 до 21.12.2020

Заповед № РД 08 - 220 от 19.11.2020 г. за носенето на лични предпазни средства за лице

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че към настоящия момент (15.02.2021 г.), в ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени няма установени случаи на COVID-19 на ученици или служители.

Двама ученици са под карантина, поради контакт с болен близък.

В училището са взети необходимите мерки за безопасност, съгласно предписанията.

Бъдете здрави!

Безопасност в мрежата

ИЗВЪНРЕДНА

ОБСТАНОВКА

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на  COVID - 19

План за действие на ОУ "Св. Климент Охридски" през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID - 19

Училище по време на пандемия