Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Училищни правила за работа в условията на covid-19 за 2021-2022 уебна година

Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 на МЗ  за временни противоепидемични мерки, считано от 1.12.2021г. до 31.03.2022г.

 

 

 Уважаеми родители,

 

Уведомяваме Ви, че от 21 февруари 2022г. е възстановен присъствения учебен процес с тестване при всички паралелки!

Родителите, които желаят да попълнят декларация за съгласие за тестване на децата си, за да се върнат присъствено в училище, могат да го направят във всеки работен ден в училище.

В училището са взети необходимите мерки за безопасност, съгласно предписанията на здравните органи.

 Бъдете здрави!

  

ИЗВЪНРЕДНА

ОБСТАНОВКА

Безопасност в мрежата