ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

Решение на Обществен съвет за участие на учениците в иновация

Решение на Педагогически съвет за кандидатстване за иноватилно училище