Нещотърсачи – изследваме и проектираме, творим и успяваме“

Част 2

мисия „Етнолог“

С много предизвикателства, забавления и творчество бяха изпълнени дните от 29.11 до 10.12. 2021г, с реализиране на втората мисия на четвъртокласниците, която носеше наименованието „Етнолог“. Дейност от иновацията, която изпълняваме в часовете за занимания по интереси.

В рамките на 10 дни минало, настояще и бъдеще се сляха в едно. А ето как се случи това!

Нещотърсачите се запознават с темата на своята мисия като посрещат своите гости и партньори на училището.

Ден 1 - учениците посрещнаха специалистите от историческите музеи от гр. Павликени и гр. Бяла черква. Научиха какво изучава етнологията като наука, какво е етнографска изложба, разбраха колко важно е дарителството за дейността на музеите, разходиха се виртуално в етнографския отдел на музея в гр. Бяла черква. Направиха своите интервюта и получиха отговори на много въпроси. Вече знаят къде може да работи един етнолог; как се събират експонати за етнографска изложба; какви фолклорни празници се празнуват и до днес в Бяла черква; колко различни могат да бъдат носиите и традиционни ястия в отделните селища на общината.

Ден 2 - етнолозите се запознаха с фолклорните области в България; сравниха фолклора на различни етноси; получиха знания за различни занаяти; припомниха си какво знаят за традициите и обичаите, които се спазват на различните празници; научиха нови, за тях, диалектни думи и турцизми в българския език.

Зеленият час на нещотърсачите.

Ден 3 - отново на път. Къде е мястото на един етнолог, ако не сред етнографските експонати в музея. И четвъртокласниците проведоха своя „Зелен час“ в Исторически музей Павликени. Разгледаха предмети свързани с бита и поминъка на българите в миналото. Разбраха, че всеки от тях носи късче история. А колко добри етнолози са учениците? Госпожа Елена Христова провери с играта „Предмета опиши и го назови“. Разбира се, че са добри етнолози, та те вече бяха проучили какво е топарлак  чорба и какви занаяти са характерни за село Паскалевец.

 

Нещотърсачите се включват в изследователска дейност и  систематизират  събраната информация

Ден 4 и 5 – дни за изследователска дейност. Разделени в 3 екипа „Българче“, „Занаятчии“ и „Творци“, учениците направиха проучвания и събраха информация по поставени теми.

Нещотърсачите влизат в игрови ситуации

Ден 6 – много провокации  в игровите дейности организирани от музейните експерти от Бяла черква. Бъдещите етнолози надписаха етикети с названията на предмети от импровизирана етнографска изложба. Довършваха пословици и поговорки. Забавляваха се с броилки. Откриваха значението на предмети, използвани в миналото. Преоткриха  игрите на баба и дядо.

Ден 7 – забавленията продължават с нови игри в екипите. Четвъртокласниците подреждаха пъзели с народни носии и откриваха от коя фолклорна област са. Разказаха за традициите, обичаите, песните и танците, свързани с различни празници. Забавляваха се с откриването на значението на диалектни думи. Бяха в такта на българските танци.

Нещотърсачите проектират и творят

Ден 8 и 9 – дейност и творчество при изработване на продукти.

Екипите включиха в  списъците си много идеи за изработване на продукти и започна творческа работа. Българският фолклор се е запазил, защото се е предавал от поколение на поколение. Верни на традициите етнолозите потърсиха помощ от своите родители, баби и дядовци. Много от тях ги подкрепиха и се включиха, като помощници в изработването на продуктите.

Нещотърсачите успяват и представят своите креативни идеи

Ден 10 – креативност, дизайн мислене и добри презентационни умения при представяне на готовите изделия.

Представители на екипите достойно представиха своите продукти. Минало, настояще и бъдеще се сляха в едно. В постер за село Паскалевец бе представено част от миналото на селището и съхранените традиции. Не бяха забравени българските празници с изработени сурвачки. Красотата на българската шевица оживя в бродерия и пано. Занаятите бяха представени с декоративно украсени чинии и дървени лъжици. Най-атрактивни бяха изработените кукли, облечени в дизайнерски дрехи с фолклорни мотиви.

ПАЗИМ МИНАЛОТО! ГРАДИМ БЪДЕЩЕТО!

 

„Нещотърсачи – изследваме и проектираме, творим и успяваме“

 

 От учебната 2021-2022 година ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр.Павликени е вписано в списъка на Иновативните училища в България.

 

И в рамките на 10 дни проведохме две от общо осем предвидени мисии.

 

❤ Мисия "Еколог" - изпълнена! Четвъртокласниците не само ще се стремят да пазят родната природа, но и ще търсят последователи в каузата си на природозащитници.

 

Благодарим на г-жа Кристина Георгиева – еколог при Община Павликени, г-жа Сашка Душкова – уредник раздел „Природа“ исторически музей град Бяла черква и г-жа Анастасия Георгиева – Директор на исторически музей – Бяла черква, които помогнаха на любознателните четвъртокласници да си отговорят на много от въпросите!

 

❤ Мисия "Здраве" - изпълнена! Третокласниците утвърдиха здравето като най-висша човешка ценност  и формираха компетенции за  избор на здравословни храни, за спортуване и активна позиция за личното си здраве.

 

Благодарим на доктор Atanaska Petkova и на мед.сестра Силвия Харизанова, за информацията която получихме.

 

Благодарим и на Супермаркети Абсолют+ , затова че бяха наши домакини и за нас ''Зеленият час'' завърши вкусно с подарени от магазина плодове, като част от здравословните храни!

 

Търсещи, знаещи, можещи, такива са нашите ученици. Доказаха го с екипна дейност и с изработените от тях продукти.

 

Те са нашето бъдеще. Вярваме, че с първите мисии от иновативните дейности сме поставили основите на един по-добър свят, в който живеем здравословно и опазваме природата в родния край.

 

.... До следващото предизвикателство!

 

ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

Решение на Обществен съвет за участие на учениците в иновация

Решение на Педагогически съвет за кандидатстване за иноватилно училище