„Нещотърсачи – изследваме и проектираме, творим и успяваме

Част 5

МИСИЯ „ОЗЕЛЕНИТЕЛ“

 

 

Мисия: Озеленител, в която предизвикателството  е да измислите и покажете на другите по-добър начин да се грижите за растенията – билки и растения, пречистващи въздуха в стаята.

И нещотърсачите се запознават с темата на своята мисия като посрещат своите гости и партньори на училището. 🕵️👩🔬

Ден 1 и 2

Г-жа Сашка Душкова – агроном, озеленител e наш гост и ни разказа  как парковете са се развили в историята - как е възникнала нуждата от паркове, защо и за кого; как са се развили с времето и са стигнали до все повече хора (от заможните към всички останали); защо хората са имали нужда от такива пространства; как от градска среда сме започнали да мислим и за “природни” паркове,  как се е появила професията “озеленител” и какво правят тези толкова интересни хора . Описа накратко процеса на работа на парк дизайнерите. От презентацията научихме кои стайни растения могат да намалят количеството на вредните токсини във въздуха и защо ги наричаме цветя “Чистачи“. Демонстрира как се присаждат стайни цветя.

А ние, започнахме, мислено, да се подготвяме за своята мисия и как да „разчистим“ вредните токсини около нас.

Така приехме предизвикателството в Мисия „Озеленител“.

 

Зеленият час на нещотърсачите. 👀

В ден трети посетихме  цветарски магазини и научихме още за стайните растения и грижите за тях. Проведохме интервюта, в които си говорихме за грижата и красотата на растенията.

Нещотърсачите се включват в изследователска дейност и  систематизират  събраната информация💁♀️💁💁♂️

Ден 4 и 5

Изследвахме  и систематизирахме  събраната информация       

- Потърсихме фирми, занимаващи се с озеленяване в нашия регион.

- Запознахме се с видове озеленяване.

- Научихме за „цветя чистачи“ и  билки и как преработват вредните газове в класните стаи, които причиняват алергии и влияят на концентрацията ни.

- Изгледахме видеа как се прави декупаж на саксии и вече имахме идеи за изработка

Нещотърсачите влизат в игрови ситуации 🏃🌞💦🌬

Ден 6 и 7

Нарисувахме различни видове саксии – стандартна, сандъче и кашпа
Подготвихме почва за разсаждане на цветята
Изработихме дизайнерски картички, от фигури/силуети на растение.
Нещотърсачите проектират и творят 🌝🌛🌜🌎

 

Ден 8 и 9

Най-интересният момент от мисията ни е да присадим цветя и билки в саксии, които сами сме декорирали с цветни салфетки. И, SOS,  на помощ идва г-жа Светлана Енева, майката на Христо, която ни достави торфена смес и билките- лавандула и розмарин. Декорирахме саксиите, засадихме с помощта на своите учители растенията и създадохме кът в класната стая. Направихме изложба, като декорирахме влакче от дървени касети и цветарници.

Нещотърсачите успяват и представят своите креативни идеи 🧠👏

Ден 10

Презентирахме своите продукти пред… МАМА, а поводът бе Осми март.

В заключение

В продължение на две седмици говорихме за растенията и достигнахме до извода, че те са навсякъде около нас, радват ни с присъствието си и много от тях са ни познати и любими. За да може да сме здрави и да имаме бърз ум е необходимо, около нас, да има чист въздух, наситен с кислород и свежи аромати. И за да имаме всичко това са необходими грижа и любов!

Бяхме в света на растителното царство и това ни позволи да сътворяваме красота! И да я преживяваме!

Бяхме дизайнери и проектирахме красота!

Мисията е изпълнена с много вълнения!

 

„Нещотърсачи – изследваме и проектираме, творим и успяваме

Част 4

МИСИЯ „ИСТОРИК“

 

 

Нова мисия, нови предизвикателства, нови десет дни, в които „Нещотърсачите“ проучват и творят, изследват миналото и проектират бъдещето.

Историята – наука за миналото… периоди… значими исторически паметници…

По тези и други въпроси, които провокира историята учениците от 4 клас беседваха в теоретичната част още през първия ден на мисията. В проведения бинарен урок сами  достигнаха до извода, че един народ не може да има бъдеще, ако не познава своята история. Направиха своите интервюта и зададоха интересни въпроси на гостуващия лектор Николай Георгиев – преподавател в прогимназиален етап на обучение, специалност история и география.

През втория ден четвъртокласниците се потопиха в периода на Възраждането. Научиха за важни исторически личности и събития, свързани с революционните борби през този период в нашия край.

Ден трети: Наблюдение в реална среда в „Зеления час“, проведен в Историческия музей, където като истински историци нашите ученици разглеждаха, обсъждаха, съпоставяха различни материални и нематериални исторически източници.  

Ден 4 и 5

Историкът търси, проучва, изследва, събира, систематизира и обобщава информация. А колко много неща можем да научим за Филип Тотю, Бачо Киро, Хаджи Димитър и Стефан Караджа?... И учениците свързаха по нов начин имената на селищата Бяла черква, Върбовка, Мусина, Карайсен, Вишовград с българската история. С гордост те откриваха, че места които са посещавали са част от славното минало на нашия народ.

Ден 6 и 7

Събраната информация от проучвателна и изследователска дейност четвъртокласниците успешно използваха и разшириха в дните за игрови дейности. А на 01.03.22г. бяха част от „Месеца на иновациите“ чрез  представената открита практика „Игровизацията в образователния процес“.

С голям интерес, използвайки мултимедийни устройства, нещонърсачите редиха пъзели, чертаха линия на времето, създаваха текст и отговаряха на въпроси. Забавна бе и играта „Познай кой съм аз“, в която размениха ролите на учители и ученици.

Ден 8 и 9

Целта на ръководителите на групи в 4 клас е изпълнена. Успяхме да мотивираме нашите ученици и да повишим интереса и към българската история. Това пролича в ентусиазма, с който те обсъждаха идеи и изработваха продукти. В тази дейност активно се включиха и родителите. Заедно ученици, учители, родители – родолюбци, които познават българската история.

Ден 10

Ако не познавате историята на родния край, ако не знаете колко исторически паметници, свързани с революционните борби има в община Павликени, не е проблем. Четвъртокласниците презентираха продукти, в които история, съвремие и бъдеще са едно цяло. Представен бе пътеводител за град Бяла черква, оферта за екскурзия „по стъпките на Филип Тотю“, обява за колопоход до местността Кънлъ дере, изложба с рисунки на паметници и предмети, брошура за село Мусина.

В заключение

Нашите ученици познават историята на родния край. Със своите проектни продукти те я направиха достъпна за повече хора. Една част от тях вече имат амбицията да работят като екскурзоводи; да създадат туристически фирми и да организират екскурзии по стъпките на велики българи; да посрещат туристи и да ги запознават с историята на нашия край… защото вече знаят отговора на въпроса: Какво е народ без история?

Мисията е изпълнена!

„МЕСЕЦ НА ИНОВАЦИИТЕ“, ОРГАНИЗИРАН ОТ РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  – ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ПЕРИОДА 15.02.2022  – 15.03.2022 ГОДИНА

 

Училищна иновация „Нещотърсачи – изследваме и проектираме, творим и успяваме“

 

Нещотърсачи – изследваме и проектираме, творим и успяваме“

Част 2

мисия „Етнолог“

С много предизвикателства, забавления и творчество бяха изпълнени дните от 29.11 до 10.12. 2021г, с реализиране на втората мисия на четвъртокласниците, която носеше наименованието „Етнолог“. Дейност от иновацията, която изпълняваме в часовете за занимания по интереси.

В рамките на 10 дни минало, настояще и бъдеще се сляха в едно. А ето как се случи това!

Нещотърсачите се запознават с темата на своята мисия като посрещат своите гости и партньори на училището.

Ден 1 - учениците посрещнаха специалистите от историческите музеи от гр. Павликени и гр. Бяла черква. Научиха какво изучава етнологията като наука, какво е етнографска изложба, разбраха колко важно е дарителството за дейността на музеите, разходиха се виртуално в етнографския отдел на музея в гр. Бяла черква. Направиха своите интервюта и получиха отговори на много въпроси. Вече знаят къде може да работи един етнолог; как се събират експонати за етнографска изложба; какви фолклорни празници се празнуват и до днес в Бяла черква; колко различни могат да бъдат носиите и традиционни ястия в отделните селища на общината.

Ден 2 - етнолозите се запознаха с фолклорните области в България; сравниха фолклора на различни етноси; получиха знания за различни занаяти; припомниха си какво знаят за традициите и обичаите, които се спазват на различните празници; научиха нови, за тях, диалектни думи и турцизми в българския език.

Зеленият час на нещотърсачите.

Ден 3 - отново на път. Къде е мястото на един етнолог, ако не сред етнографските експонати в музея. И четвъртокласниците проведоха своя „Зелен час“ в Исторически музей Павликени. Разгледаха предмети свързани с бита и поминъка на българите в миналото. Разбраха, че всеки от тях носи късче история. А колко добри етнолози са учениците? Госпожа Елена Христова провери с играта „Предмета опиши и го назови“. Разбира се, че са добри етнолози, та те вече бяха проучили какво е топарлак  чорба и какви занаяти са характерни за село Паскалевец.

 

Нещотърсачите се включват в изследователска дейност и  систематизират  събраната информация

Ден 4 и 5 – дни за изследователска дейност. Разделени в 3 екипа „Българче“, „Занаятчии“ и „Творци“, учениците направиха проучвания и събраха информация по поставени теми.

Нещотърсачите влизат в игрови ситуации

Ден 6 – много провокации  в игровите дейности организирани от музейните експерти от Бяла черква. Бъдещите етнолози надписаха етикети с названията на предмети от импровизирана етнографска изложба. Довършваха пословици и поговорки. Забавляваха се с броилки. Откриваха значението на предмети, използвани в миналото. Преоткриха  игрите на баба и дядо.

Ден 7 – забавленията продължават с нови игри в екипите. Четвъртокласниците подреждаха пъзели с народни носии и откриваха от коя фолклорна област са. Разказаха за традициите, обичаите, песните и танците, свързани с различни празници. Забавляваха се с откриването на значението на диалектни думи. Бяха в такта на българските танци.

Нещотърсачите проектират и творят

Ден 8 и 9 – дейност и творчество при изработване на продукти.

Екипите включиха в  списъците си много идеи за изработване на продукти и започна творческа работа. Българският фолклор се е запазил, защото се е предавал от поколение на поколение. Верни на традициите етнолозите потърсиха помощ от своите родители, баби и дядовци. Много от тях ги подкрепиха и се включиха, като помощници в изработването на продуктите.

Нещотърсачите успяват и представят своите креативни идеи

Ден 10 – креативност, дизайн мислене и добри презентационни умения при представяне на готовите изделия.

Представители на екипите достойно представиха своите продукти. Минало, настояще и бъдеще се сляха в едно. В постер за село Паскалевец бе представено част от миналото на селището и съхранените традиции. Не бяха забравени българските празници с изработени сурвачки. Красотата на българската шевица оживя в бродерия и пано. Занаятите бяха представени с декоративно украсени чинии и дървени лъжици. Най-атрактивни бяха изработените кукли, облечени в дизайнерски дрехи с фолклорни мотиви.

ПАЗИМ МИНАЛОТО! ГРАДИМ БЪДЕЩЕТО!

 

„Нещотърсачи – изследваме и проектираме, творим и успяваме“

 

 От учебната 2021-2022 година ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр.Павликени е вписано в списъка на Иновативните училища в България.

 

И в рамките на 10 дни проведохме две от общо осем предвидени мисии.

 

❤ Мисия "Еколог" - изпълнена! Четвъртокласниците не само ще се стремят да пазят родната природа, но и ще търсят последователи в каузата си на природозащитници.

 

Благодарим на г-жа Кристина Георгиева – еколог при Община Павликени, г-жа Сашка Душкова – уредник раздел „Природа“ исторически музей град Бяла черква и г-жа Анастасия Георгиева – Директор на исторически музей – Бяла черква, които помогнаха на любознателните четвъртокласници да си отговорят на много от въпросите!

 

❤ Мисия "Здраве" - изпълнена! Третокласниците утвърдиха здравето като най-висша човешка ценност  и формираха компетенции за  избор на здравословни храни, за спортуване и активна позиция за личното си здраве.

 

Благодарим на доктор Atanaska Petkova и на мед.сестра Силвия Харизанова, за информацията която получихме.

 

Благодарим и на Супермаркети Абсолют+ , затова че бяха наши домакини и за нас ''Зеленият час'' завърши вкусно с подарени от магазина плодове, като част от здравословните храни!

 

Търсещи, знаещи, можещи, такива са нашите ученици. Доказаха го с екипна дейност и с изработените от тях продукти.

 

Те са нашето бъдеще. Вярваме, че с първите мисии от иновативните дейности сме поставили основите на един по-добър свят, в който живеем здравословно и опазваме природата в родния край.

 

.... До следващото предизвикателство!

 

ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

Решение на Обществен съвет за участие на учениците в иновация

Решение на Педагогически съвет за кандидатстване за иноватилно училище