Some Alt Text

Първи стъпки, поглед назад във времето, и в днешния ни ден.

Разгръщайки пожълтелите страници на летописите, писани с чувство за памет, не можем да останем безразлични към вярващите в своята възрожденска мисия преди нас.

Свеждайки очи към избледнелите редове осъзнаваме, че ако познаваме миналото, оценявайки настоящето, и имайки визия за бъдещето, съхраняваме своята идентичност.

Обръщайки поглед назад, намираме първата история, изпълнена със събития и преплетена с много човешки съдби. Една история, започнала през есента на 1880 година…

Будни павликенчани, изпитвайки остра нужда от образование и просвета, и от това техните деца да се учат на писмо и четмо, да получат образование и възпитание приспособяват плевнята на Иван Маринов в “Балканджи Махала” за училище. Годината е 1880. На 15 септември започва обучение първата паралелка на І отделение. Така се поставя началото на Основно училище “Св. Кл. Охридски” – първото училище в град Павликени.

През следващите учебни години училището е имало различни местонахождения и адреси -къщата на Кольо Андреев Пазарджиев; хана на Атанас хаджи Славчев; домът на Станьо Ганев; и отново в къщата на Кольо Пазарджиев.

Осезателната необходимост от училищна сграда мотивира управляващите и обществеността да предприемат действия по изграждането й през 1886. От 1887 започва да функционира с четири класни стаи. Шест години по-късно тя се оказва тясна за нарастналия брой ученици и паралелки и отново се търсят частни помещения за учебни занятия.

Официалното разрешение на Министерството на просвещението за разкриване на прогимназия с пълен курс на обучение жителите на града получават с писмо № 10532 от 24.VІІ.1907 година. Тогава е построена и новата двуетажна училищна сграда. Децата на Павликени имат на разположение 13 класни стаи, физкултурен и театрален салон– това е днешната сграда на Основно училище “Св. Кл. Охридски”. Тя създава не само по-добри условия за работа на ученици и учители, но и открива нови възможности за обогатяване на учебно-възпитателния процес.

В периода 1966-1968 година необходимостите провокират ново преустройство. За целта е осъществено разширение и надстройка като ІІІ етаж. Оборудват се нови кабинети и класни стаи, обособява се ученически стол със собствена кухня, нов физкултурен салон и 4 помещения за работилници по трудово обучение. Училището е топлофицирано със собствена парова централа. Разполага с библиотека, лекарски и стоматологичен кабинет.

За 100-годишния си юбилей е наградено с орден “Кирил и Методий” І степен.

От тогава до днес са изминали 139 години.

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

Било е отдавна. Будни хора, желаещи децата им да се учат на писмо и четмо, поставят основите на първото училище в Павликени. То се намира в центъра на града и носи името на Св. Климент Охридски.

От тогава до днес ОУ „Св. Климент Охридски” разтваря врати за младостта, красотата и енергията на своите ученици. И те са част от богатото му минало, днешния ден и светлото утре.

Всяка есен на 25 ноември випуск, след випуск чества патронния празник на своето училище.

Днес в ОУ „Св. Кл. Охридски” се обучават близо 400 ученици в 18 паралелки от І до VІІ клас.

Сградата е обособена в централната част на града и е със съществено значение за неговия облик. Класните стаи и кабинетите са обновени, снабдени с компютърни конфигурации и интернет, ново обзавеждане, бели дъски.

Личностното развитие на учениците се подпомага в ресурсни и логопедично-консултативни кабинети. На разположение са физкултурен салон, библиотека, медицински кабинет, ученически стол. За осигуряване безопасността на учениците и имуществото са изградени пожаро-известителна и охранителна системи.

Изградените комисии в различни направления осъществяват дейности, с които поставят акцент върху гражданското възпитание и се стремят то да излезе от часовете, чрез осмисляне на свободното време на учениците.

С тази цел са изградени различни форми за факултативна подготовка – групи за народни танци, екология, краезнание, вокални групи, хандбал, волейбол, футбол…

Училищното настоятелство подпомага всяка наша дейност, и всяка наша стъпка към следващата цел.

Обликът през годините изграждаме чрез своите умни, интелигенти, понякога своенравни, но можещи и знаещи деца, чрез техните сърцати и всеотдайни учители, наследници на първите жадни за наука и образование павликенци.

Днес училището е с утвърден авторитет в общината и региона. То е средище за развитието на образованието и културата. А успехите на нашите ученици са доказателство за това.

Амбициозни, дръзки и уверени – днес това не е недостатък. Осъзнаваме, че предизвикателствата пред нас са много: обогатяване на извънкласните и извън училищните дейности, разширяване на сътрудничеството с други организации и институции, разнообразяване на културния календар с нови прояви, подобряване на материалната база и още, и още…, но вярваме, че чрез своята енергия, талант и креативност ще се справим, защото знаем, че Всички наши мечти могат да се сбъднат, когато имаме куража да ги преследваме!

Било е отдавна. Година след година дописваме историята, чието начало започва през 1880 година. И всеки нов ден поставяме следващия щрих в картината, наречена «Моето училище». Защото всеки ден е различен, и по нищо не прилича на днешния…