ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
гр. Павликени, ул. „Илия Златев” № 2; тел. 0610 / 5 27 41
e-mail: klimentohridski@abv.bg

 

 

1

 

ТРЕТИ ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА ПЕСЕН
„ВСИЧКО Е МУЗИКА“ - март 2023
ОРГАНИЗАТОРИ:
Фестивалът на детската песен „Всичко е музика” се организира и провежда за трети път от Основно училище „Св. Климент Охридски” – гр. Павликени с любезното съдействие на Община Павликени
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
След направено запитване до Вас, с грижа за удовлетворяване на всички специфики при работа с деца със специални образователни потребности, Третото издание на фестивала ще бъде представено в електронна среда на 21 март 2023 година на сайта на Основно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени - http://oupavlikeni.com/, както и на страницата на събитието във Фейсбук.
Фестивалът има конкурсен характер. Неговата основна цел е да разкрие музикалните заложби на учениците със специални образователни потребности.
ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:
1. Да стимулира детската индивидуалност и музикален талант.
2. Да формира нагласи за толерантност и сътрудничество, основано на зачитането на хората в неравностойно положение.
3. Да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение и съпричастност.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. В конкурсната програма на фестивала могат да участват ученици със специални образователни потребности, които се обучават в училища, центрове за специална образователна подкрепа, центрове за подкрепа за личностно развитие.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
гр. Павликени, ул. „Илия Златев” № 2; тел. 0610 / 5 27 41

e-mail: klimentohridski@abv.bg

 

 

2


2. Изявата може да бъде индивидуална, може да бъде изпълнение на певческа формация до 5 участници.
3. Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи:
• I група – ученици от І до ІV клас;
• II група – ученици от V до VII клас.
4. Всеки изпълнител/изпълнители участва/т с едно изпълнение.
5. Времетраенето на всяко изпълнение е до 6 минути.
6. Запис на конкурсните изпълнения очакваме в срок до 06 март 2023 г. на адрес: festival.pavlikeni@gmail.com

 


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
1. Подбор на репертоара;
2. Интонация, вокална техника;
3. Сценична реализация - артистичност, хореография, костюми.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Покана за участие

Декларация за фотозаснемане