Покана за ОС 27.10.2021

Протокол ОС 27.10.2021

Протокол ОС 08.07.2021

Протокол ОС 21.04.2021

Покана за ОС 19.03.2021

Протокол ОС 19.03.2021

Протокол ОС 25.01.2021

Покана за ОС 20.01.2021

Покана за ОС 25.01.2021

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Председател:

Мая Николчева Иванова

 

Членове:

  1. Боряна Детелинова Николова – секретар
  2. Галя Красимирова Чешмеджиева
  3. Елена Иванова Ляскова
  4. Катя Иванова Димитрова
     

Резервни членове на Обществен съвет при ОУ „Св.Климент Охридски”, както следва:

  1. Силвия Маринова Тодорова
  2. Силвия Василева Маринова
  3. Красимира Василева Иванова
  4. Милена Николова Кирилова

Покана за свикване на заседание на Обществен съвет

Заседания и решения

Архив на решения

Отчет за дейността