Покана за ОС 19.03.2021

Протокол ОС 19.03.2021

Протокол ОС 25.01.2021

Протокол ОС 22.10.2020

Покана за ОС 20.01.2021

Покана за ОС 25.01.2021

Протокол ОС 07.07.2020

Протокол ОС 02.09.2020

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Председател:

Мая Николчева Иванова

 

Членове:

  1. Боряна Детелинова Николова – секретар
  2. Галя Красимирова Чешмеджиева
  3. Елена Иванова Ляскова
  4. Катя Иванова Димитрова
     

Резервни членове на Обществен съвет при ОУ „Св.Климент Охридски”, както следва:

  1. Силвия Маринова Тодорова
  2. Силвия Василева Маринова
  3. Красимира Василева Иванова
  4. Милена Николова Кирилова

Покана за свикване на заседание на Обществен съвет

Заседания и решения

Архив на решения

Отчет за дейността