Покана за ОС 26.04.2022

Протокол ОС 26.04.2022

Протокол ОС 01.04.2022

Отчет за дейността на ОС за периода 2020/2021 учебна година

Отчет за дейността на ОС за периода 2019/2020 учебна година

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Протокол ОС 22.03.2022

Покана за ОС 26.01.2022

Покана за ОС 22.03.2022

Протокол ОС 26.01.2022

Покана за ОС 27.10.2021

Покана за ОС 27.10.2021

Протокол ОС 27.10.2021

Протокол ОС 08.07.2021

Протокол ОС 21.04.2021

Покана за ОС 19.03.2021

Протокол ОС 19.03.2021

Протокол ОС 25.01.2021

Покана за ОС 20.01.2021

Покана за ОС 25.01.2021

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Председател:

Мая Николчева Иванова

 

Членове:

  1. Боряна Детелинова Николова – секретар
  2. Галя Красимирова Чешмеджиева
  3. Елена Иванова Ляскова
  4. Катя Иванова Димитрова
     

Резервни членове на Обществен съвет при ОУ „Св.Климент Охридски”, както следва:

  1. Силвия Маринова Тодорова
  2. Силвия Василева Маринова
  3. Красимира Василева Иванова
  4. Милена Николова Кирилова

Покана за свикване на заседание на Обществен съвет

Заседания и решения

Архив на решения

Отчет за дейността