Протокол ОС 26.01.2023

Покана за ОС 26.01.2023

Протокол ОС 24.10.2022

Покана за ОС 26.04.2022

Протокол ОС 26.04.2022

Протокол ОС 01.04.2022

Отчет за дейността на ОС за периода 2020/2021 учебна година

Отчет за дейността на ОС за периода 2019/2020 учебна година

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Протокол ОС 22.03.2022

Покана за ОС 26.01.2022

Покана за ОС 22.03.2022

Протокол ОС 26.01.2022

Покана за ОС 27.10.2021

Покана за ОС 27.10.2021

Протокол ОС 27.10.2021

Протокол ОС 08.07.2021

Протокол ОС 21.04.2021

Покана за ОС 19.03.2021

Протокол ОС 19.03.2021

Протокол ОС 25.01.2021

Покана за ОС 20.01.2021

Покана за ОС 25.01.2021

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Председател:

Каролина Каменова Денчева – представител на родителите

 

Членове:

 1. Катя Иванова Димитрова - представител на Община Павликени
 2. Ина Михайлова Неделчева – секретар, представител на родителите
 3. Силвия Николаева Василева - представител на родителите
 4. Силвия Василева Маринова - представител на родителите
   

Резервни членове на Обществен съвет при ОУ „Св.Климент Охридски”, както следва:

 1. Мария Александрова Петкова - резервен член от община павликени
 2. Биляна Божидарова Алтънова - резервен член на родителите
 3. Аделина Ангелова Ангелова - резервен член на родителите
 4. Десита Милчева Миланова - резервен член на родителите
 5. Мариела Цанчева Стоянова - резервен член на родителите

Покана за свикване на заседание на Обществен съвет

Заседания и решения

Архив на решения

Отчет за дейността