ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СПЕЦИАЛИСТИ

 

Румяна Методиева Недкова,старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Лена Христова Атанасова,старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Анка Йорданова Атанасова,главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Татяна Кирилова Пенчева,старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Юлия Петрова Станчева,старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Рени Желязкова Велкова,старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Стефка Данкова Христова,старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Нели Иванова Славчева-Харитонова,старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Емилия Александрова Иванова-Великова,старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Пенка Христова Илиева-Николова,старши учител в група за целодневна организация на учебния ден, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Лидия Александрова Ненкова,учител в група за целодневна организация на учебния ден, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Стела Чудомирова Гинчева,старши учител в група за целодневна организация на учебния ден, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Николета Нивелинова Иванчва,учител в група за целодневна организация на учебния ден, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Невена Пенкова Пенкова,старши учител в група за целодневна организация на учебния ден, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Десислава Сашева Трифонова,учител в група за целодневна организация на учебния ден, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Анелия Ангелова Дочева,Учител в група за целодневна организация на учебния ден, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Снежана Иванова Павлова,старши учител в група за целодневна организация на учебния ден, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Ваня Обрешкова Стоянова,старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Габриела Пламенова Евтимова,учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Елена Радева Кирилова,старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Павлина Здравкова Ненова,старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Петя Йорданова Георгиева,старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Цветан Георгиев Георгиев,ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

 

Нелка Йорданова Иванова,старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Атанас Пенчев Петров,старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Ренета Георгиева Георгиева,старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Росица Милушева Мусакова,старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Тошко Йорданов Дончев,учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Виолета Радославова Петрова,старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Емил Димитров Ненков,старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Иво Георгиев Иванов,учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Николай Неделчев Георгиев,учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Снежана Георгиева Стефанова,педагогически съветник

 

Христина Руменова Фидосиева,учител на деца с умствена изостаналост

 

Мая Асенова Страшилова,старши учител, ресурсен

 

Павлина Йосифова Филева,учител, ресурсен

 

Десислава Стоилова Топалова,учител, ресурсен