Списък на класираните ученици за първи клас 2022-2023г.

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

ПРИЕМ ЗА 

1-ВИ КЛАС

Ред за приемане на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

График за дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 г.

Система от правила – Община Павликени

Заявление за прием в 1-ви клас

Some Alt Text