ПРИЕМ ЗА 

1-ВИ КЛАС

Ред за приемане на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година

График за дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г.

Система от правила – Община Павликени

Заявление за прием в 1-ви клас

Some Alt Text