Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

ПРИЕМ ЗА 

1-ВИ КЛАС

Ред за приемане на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

График за дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г.

Система от правила – Община Павликени

Заявление за прием в 1-ви клас

Some Alt Text