Система от правила – Община Павликени

Критерии прием 1 клас 2024/2025 г.

Прилежащи райони прием 1 клас 2024/2025 г.

Списък на класираните ученици за първи клас 2023/2024 г.

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

ПРИЕМ ЗА 

1-ВИ КЛАС

Ред за приемане на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година

График за дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 г.

Заявление за прием в 1-ви клас