Изменение на дейностите по приема след VІІ клас

График на дейностите по приема след VІІ клас

За учениците със СОП и хронични заболявания

График за провеждане на НВО

 Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите

Скала за превръщане на оценките в точки

ПРИЕМ СЛЕД

7-МИ КЛАС