Радка Илиева Станева              - Директор, училище

 

Красимира Петрова Георгиева - Заместник-директор, учебна дейност

 

Емилия Иванова Цветанова     - Заместник-директор, административно-стопанската дейност

РЪКОВОДСТВО