Радка Илиева Станева              - Директор, училище

 

Ваня Александрова Накова      - Заместник-директор, учебна дейност

 

РЪКОВОДСТВО