Съгласно чл. 104, ал. 2 от  НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, ОУ “Св. Климент  Охридски”  обявява следните свободни места за ученици в паралелките към 01.02.2024 г. год.:

 

Iа    – 1              Iб     – 0          

IIа   – 1              IIб    – 1          

IIIа  – 3              IIIб   – 0                                                                                   

IVа  – 0              IVб  – 3   

Vа   – 0              Vб   – 0             

VIа  – 0              VIб  – 3          

VIIа – 3              VIIб – 10          

СВОБОДНИ МЕСТА

ЗА УЧЕНИЦИ