Съгласно чл. 104, ал. 2 от  НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, ОУ “Св. Климент  Охридски”  обявява следните свободни места за ученици в паралелките към 01.10.2021 г. год.:

 

Iа    – 0              Iб     – 0          

IIа   – 0              IIб    – 6          

IIIа  – 0              IIIб   – 0                                                                                   

IVа  – 4              IVб  – 5          IVв – 5     

Vа   – 2              Vб   – 6             

VIа  – 5              VIб  – 2          

VIIа – 6              VIIб – 6          

СВОБОДНИ МЕСТА

ЗА УЧЕНИЦИ