ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН при обучение от разстояние в електронна среда от 30.11.2020 до 21.12.2020

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

1 а

1 б

2 а

2 б

3 а

3 в

3 б

4 а

4 б

5 а

5 б

6 а

6 б

7 а

7 б