Организация на учебния ден за учебната 2023/2024 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - II срок 2023/2024 г

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

1 а

1 б

2 а

2 б

3 а

4 а

3 б

4 б

5 а

5 б

6 а

6 б

7 а

7 б