График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за ученици в самостоятелна форма на обучение над 16 години
редовна сесия - февруари 2024 година - Албена Мариева Колева

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет за ученици в самостоятелна форма на обучение над 16 г.–VII клас
за учебната 2023/2024 година

График за консултации на ученици  в самостоятелна форма на обучение за учебна 2023/2024 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за ученици в самостоятелна форма на обучение над 16 години
редовна сесия - юни 2024 година