Ученически съвет

2020/2021
 

 

 

 

1.     Белла Панайотова, VIIа - Председател

2.     Елена Раянова, Vб – Зам. председател

3.     Кириана Славчева, VIIб – Секретар

4.     Евгения Асенова – Iа

5.     Славена Милонова – Iб

6.     Дария Колева – IIа

7.     Пламен Никифоров – IIб

8.     Гергана Николова – IIIа

9.     Маргарита Миткова – IIIб

10.   Асен Стойчев – IIIв

11.   Сияна Стефанова – IVа

12.   Александра Йорданова – IVб

13.   Раджу Иванов – Vа

14.   Пресиан Йорданов – VIа

15.   Илиян Рашков – VIб

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ