Ученически съвет

2023/2024
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Каролина Ферещанова 

 

 

1. Стефани Дончева - I КЛАС
2. Петър Христов - II КЛАС
3. Моника Попова - III КЛАС
4. Александрина Атанасова - IV КЛАС
5. Пламен Никифоров - V КЛАС
6. Николет Димитрова - VI КЛАС
7. Каролина Ферещанова - VII КЛАС

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ