Ученически съвет

2021/2022
 

 

 

 

1.     София Спасова – Iа

2.     Ивайла Бянова – Iб

3.     Даниел Иванов – IIа

4.     Пламена Пламенова – IIб

5.     Дария Колева – IIIа

6.     Пламен Никифоров – IIIб

7.     Гергана Николова – IVа

8.     Маргарита Миткова – IVб

9.     Асен Стойчев – IVв

10.   Сияна Стефанова – Vа

11.   Любослав Папудов – Vб

12.   Мария-Магдалена Георгиева – VIа

13.   Християна Христова – VIб

14.   Даяна Николова - VIIа

15.   Катя Янкова -VIIб

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ