Ученически съвет

2022/2023
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Християна Йорданова Христова – VII Б КЛАС

 

 

1. Деа Светланова Димитрова - I А КЛАС
2. Влади Фикрет Лютфиев - I Б КЛАС
3. Зара Анатолий Антонова - II А КЛАС
4. Ивайла Людмилова Бянова - II Б КЛАС
5. Теодора Теодорова Тодорова - III А КЛАС
6. Пламена Пламенова Великова - III Б КЛАС
7. Дария Димова Колева - IV А КЛАС
8. Пламен Мартинов Никифоров - IV Б КЛАС
9. Свилен Мирославов Стефанов - V А КЛАС
10. Асен Ивов Стойчев - V Б КЛАС
11. Каролина Веселинова Ферещанова - VI А КЛАС
12. Виктор Мирославов Узунов - VI Б КЛАС
13. Християна Красимирова Христова - VII А КЛАС
14. Християна Йорданова Христова – VII Б КЛАС

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ