НЕЩОТЪРСАЧИ В ДЕЙСТВИЕ

 

ЕПИЗОД 3

 

В първия пролетен месец нещотърсачите отново действат и реализират своите мисии:

„Пазители на традициите – Пролетни празници“ в първи клас;

„Природолюбител“ при второкласниците;

„Озеленител“ в трети клас;

и „Археолог“ за четвъртокласниците.

В рамките на десет дни, учениците от начален етап,  посрещаха гости, наблюдаваха, изследваха, събираха информация, проектираха, твориха и се стремяха към успеха на своята мисия.

Резултатите:

Пазителите се запознаха с  традициите и обичаите свързани с много празници от народния календар - Заговезни, Благовещение, Тодоровден, Лазаровден. Природолюбителите откриха разнообразието на растителния и животински свят; красотата на природните забележителности в нашия роден край и осъзнаха необходимостта от опазване на природата.

Озеленителите научиха различни технологии за озеленяване и  създадоха красиви проекти.

Археолозите се докоснаха до артефакти, запознаха се с датировката и събраха информация за археологически обекти в община Павликени.

При изпълнение на мисиите наши партньори бяха:

ИМ гр. Павликени; ИМ гр. Бяла черква и  фирма „Екзотика“ ЕООД гр. Бяла черква.

Наблюдение и активности в реална среда в Зелените часове:

Парад на маските в гр. Бяла черква;  Тодоров ден с конска кушия в село Върбовка; флора и фауна в Зоопарк гр. Павликени; процес на засаждане в оранжерии за цветя и зеленчуци в „Екзотика“ ЕООД  гр. Бяла черква; глинени съдове, лампи и теракоти, детски играчки, бронзови апликации, пръстени и гривни, мраморни оброчни плочки, разнообразни земеделски оръдия на труда в Античен керамичен център гр. Павликени.

Изводите:

Познаваме традициите и обичаите. Обичаме и пазим природата и насърчаваме и другите да го правят. Знаем как да направим красив вътрешен интериор и външен ландшафт, използвайки растителните видове. Ценим миналото, защото, сме стъпили  върху земите, на които нашите далечни предци са създавали своите бит и култура…

Нещотърсачи сме… Действаме,  изследваме, проектираме, творим… и  създаваме ценностни представи за света, който ни заобикаля!

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛЯМЕ СВОЯ ОПИТ И ТЪРСИМ ВДЪХНОВЕНИЕ

 Участие в регионален форум "Аз, ти и другите и непознатото в познатото - иновациите за позитивна промяна в образованието" в изпълнение на НП "Иновации в действие" 27-29 март 2024 година град Разград.

Представители на Професионалната общност на учителите - иноватори представиха иновативни практики за формиране на гражданско и патриотично възпитание и продукти от иновативните дейности в панел "Интеркултурно образование - традиции, ценностни системи и представи за света". Участваха в работилници за капански накити, плетене без куки, иглонабиване.

Равносметката:

Връщаме се със самочувствие, че осигуряваме условия, прилагайки иновативни практики да мотивираме учениците си да  пазят традициите и създаваме ценностни представи за света.

Удовлетворени сме от интереса и положителните отзиви. Заредихме се с нови идеи.

Готови сме за нови предизвикателства!

 

 

 

 

 

 

 

НЕЩОТЪРСАЧИ В ДЕЙСТВИЕ

 

ЕПИЗОД 2

 

 

Декември беше време за положителни емоции, подаръци и коледно настроение.

Декември, за нас, бе време, в което за проведохме мисиите „ Пазители на традициите – Коледа“ за учениците от 1. до 3. клас и „Етнолог“ за четвъртокласниците.

Каква цел си поставихме?

Да опознаем традициите и обичаите. Да съхраним българското.

Как я постигнахме?

С проведена междуинституционална дейност.

Гостуваха ни външни лектори от ИМ Павликени, Бяла черква и музеолога от Обществена колекция село Дъскот. Те ни запознаха с традициите и обичаите, свързани със зимните празници Никулден, Игнажден и Коледа. Разказаха ни как се създава етнографска експозиция и колко важно е дарителството.

Зелени часове реализирани извън образователната институция.

Коледен благотворителен базар – място за красота, място даващо надежда.

Частен декоративен кът „Рождество Христово“ – място, на което осъзнахме значимостта на Рождество.

Етнографска експозиция – място, което ни върна назад във времето.

Изследователска дейност – събирахме и систематизирахме на информация.

Открихме традиционни семейни рецепти за коледни сладки и ястия за бъдни вечер; коледарски и сурвакарски наричания; богатството в литературата от стихове и разкази с коледна тематика.

Запознахме се с диалектни думи в българския език и носиите на различните етноси.

Проучихме устройството на възрожденските къщи.

Игрови дейности изпълнени с емоции и незабравими моменти.

Разчитахме новогодишни пожелания на поздравителни картички от миналото.

Откривахме скрити послания, свързани със зимните празници.

Докоснахме се до предмети от бита на българите, използвани през миналия век.

Играхме игрите на нашите баби и дядовци.

Изработване на продукти – индивидуално, по екипи, в партньорство с родители.

Коледни изделия, които създават магични настроения. Сурвакници, за да благословим за здраве и берекет всеки човек. Книжки с рецепти, на ястия, които да запазим за поколенията. Дизайнерски късмети, за новогодишната нощ. Кукли в носии и макети на възрожденски къщи, изработени с много труд и вдъхновение.

Презентирахме с усмивки и удовлетвореност.

Декември беше време за положителни емоции, подаръци и коледно настроение.

Декември, за нашите ученици, бе времето, в което научиха нови послания, свързани с традициите и обичаите, с фолклора; време, в което успяхме да спасим Коледа и да съхраним българското.

Бавно пристъпва Януари, носещ нови вдъхновения!

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕЩОТЪРСАЧИ В ДЕЙСТВИЕ

 

ЕПИЗОД 1

 

През месец ноември в групите в начален етап за Целодневна организация на учебния ден стартираха иновативните дейности за учебната 2023/2024 година.

В периода 07.11. – 20.11.2023 година се проведоха мисиите „Пазители на традициите – Занаяти“ в първи клас; „Здраве“ във втори клас; „Предприемач“ за третокласниците и „Еколог“ за учениците от четвърти клас. 

В първия ден, от изпълнение на всяка мисия, менторите въведоха своите ученици в темата и поставиха акцент върху осъзнаване на значимостта ѝ.

Във втория ден на гости на „нещотърсачите“  бяха лектори от ИМ Бяла черква, експерт-еколог, магистър-фармацевт, предприемачи.

Осъществихме междуинституционална дейност и ползотворни партньорства в проведените ЗЕЛЕНИ ЧАСОВЕ до: Пречиствателна станция град Павликени, аптека „Каролина“, Обущарска работилница „Комфорт“, Цветарски магазин „Флора нова“, производствена база на фирма Лидерстрой Кънстракшън - ЕООД.

В дните за ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ учениците събираха и систематизираха  информация от художествена и нехудожествена литература, интернет пространството и чрез провеждане на интервюта. Научиха за разнообразието на българските занаяти. Откриха основни замърсители на околната среда и начини за опазване на природата. Отговориха си на въпроса: Защо е нужно залесяването? Събраха информация за алтернативни начини на лечение. Осъзнаха взаимовръзката между физическо и емоционално здраве. А третокласниците разбраха с какво проблемите, които открива предприемачът, помагат за създаването на добри и работещи идеи.

Емоции и състезателен хъс – това е запазената марка на ИГРОВИТЕ ДЕЙНОСТИ. Занаятчиите  редиха пъзели и откриваха „Кой предмет с кой занаят е свързан“. Второкласниците в мисия Здраве помагаха на другар в стрес, пазаруваха здравословни храни, прилагаха техники за точкови масажи, спортуваха. Предприемачите се справиха с играта „Сградата на моята фирма“, решаваха кръстословици…Включиха се в игри, в които разбраха колко е важно да работиш в екип. Четвъртокласниците като добри еколози разпределяха разделно отпадъци и откриваха скрити послания в изречения, свързани с човека и природата.

Екипност, творчество, взаимопомощ е мотото на дните за ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРОДУКТИ.

Дизайн мислене и креативност – това търсихме и открихме в дните за ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ. А те бяха много и най-разнообразни. Занаятчиите представиха продукти на тъкачи и грънчари. Нещотърсачите от мисия Здраве изработиха книжки:  „Билките“,  „Домашна първа помощ“, „Бабини рецепти за кашлица“; постери и Часовник на болника. Предприемачите споделиха своите бизнес планове, реализираха своите бизнес идеи… и се разходиха в построения от тях модерен град. Еколозите представиха макет на пречиствателна станция и много изделия изработени от отпадъчни материали.   

 

РАВНОСМЕТКАТА:

Формираме гражданска и социална позиция чрез здравно и екологично възпитание.

Развиваме  инициативност и предприемчивост.

Съхраняваме българските традиции.

Осъществяваме ранно кариерно ориентиране с изграждане на емпатия към труда на занаятчиите, фармацевтите, представителите на бизнеса.

За нас, учителите, е важно, че успяхме да провокираме учениците си да изпълнят своите мисии… Време, в което работата в екип е важно условие за успех… Време, в което те усвояват ключовите компетентности за учене през целия живот… Време, в което могат да творят, мечтаят и развиват успешно своя потенциал, включително и чрез модела „Обърната класна стая“.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ

 

МИСИЯ  „АРХЕОЛОГ“

 

Ние българите имаме късмета да живеем в земи, населявани от най-дълбока древност.

 

Наследили сме богата култура, чийто останки са неизчерпаеми и непрестанно напомнят за своя древен произход и значение. България е третата държава в Европа (след Италия и Гърция) по богатство на културно-историческото си наследство. В това се убедиха по време на последната мисия „Археолог“ и нашите четвъртокласници. Те се  върнаха назад във времето, за да научат как се е развивало човечеството по нашите земи.

 

Ден 1.-2.   В първите два дни от мисията четвъртокласниците се запознаха с науката археология, участваха в експеримент и се срещнаха със служители на Исторически музей, Павликени – г-жа Доника Пенкова и г-жа Петя Илиева, екскурзоводи. Те им показаха истински артефакти. Взеха своето интервю от археолога Петя Илиева и научиха, че това е много интересна професия, но не е лесна, тъй като изисква много знания, труд, воля и търпение.  

 

Ден 3.    Любимият  „Зелен час“ отведе малките археолози в Античен керамичен център. Там те се разделиха на четири екипа и заедно със своите учители и служители на Исторически музей посетиха отделни части на обекта и научиха подробности за жилищната сграда, пещите за керамика, банята и надгробната плоча. След това дойде ред и на поредните предизвикателства. Екип “Откриватели“ проведоха първите си разкопки и успяха да открият и почистят керамични фрагменти в пясъчника; екип „Грънчари“ работиха на грънчарското колело и сътвориха красиви и практични предмети за бита; екип “Бижутери“ също изцапаха ръцете си с глина като с помощта на специални калъпи създадоха медальони; екип „Римляни“ успяха да се превъплътят в истински римски аристократи и се разходиха из обекта, облечени с туники и тоги. Сред красива природа, приятни емоции, нови приятелства, обогатени знания и удовлетворение от практическата работа изминаха плануваните часове.

 

 Ден 4.-5. В дните за изследователска дейност работата по екипи продължи. Четвъртокласниците проучваха и събираха информация за различни археологически обекти в страната и в областта: градове, крепости, съкровища, гробници.

 

Ден 6.-7.  Време за игри: редиха пъзели за археологически обекти; като малки археолози, за да тръгнат на експедиция, трябваше да вземат необходимите инструменти; за да открият съкровище, трябваше да използват знанията си от мисията и по предмета „Човекът и обществото“; изработиха артефакти. Доказаха, че знаят и могат.

 

Ден 8. и 9  Дните за изработване на проектни продукти показаха, че целта ни е изпълнена. С ентусиазъм четвъртокласниците обсъждаха идеи, събираха информация, припомняха си етапите за  изработване на проектни продукти, моделираха и оцветяваха изделия от глина, подредиха мозайка с растителни култури (боб, леща, ориз и др.), изработиха бижута от макарони, като успяха да мотивират и включат своите родители.  

 

Ден 10.   В последния ден от мисията учениците дадоха своята оценка за изминалата мисия, споделиха своите впечатления и презентираха своите продукти. Те представиха брошура и макет „Античен керамичен център“, оферта за екскурзия, проект за изработване на бижута, украса на съдове, археологическа карта на Павликенски район.

 

      В края на мисия „Археолог“ учениците разбраха, че въпреки многобройните постижения на науката АРХЕОЛОГИЯ, неоткритото е много повече от откритото, а неизследваното чака бъдещите археолози.

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет мисия  „Природолюбител“

 

Ден 1. и 2.

 

            Поредна мисия на предизвикателства.

 

Казват, че срещу природата никой не застава. Така че решихме да застенем редом до нея. Да я опознаем по – добре от различни страни. За това първия ден от мисията научихме какво е природолюбител. Как можем да станем природолюбители и как може да и помогнем и опазим. Говорихме за вредните действия  на човек върху природата и последиците от това, когато не разбира стойността и. Направихме среща и с така за нас специалната г-жа Илина Димитрова, наш педагогически съветник и ЧОВЕК с  богата душа, чийто цял природен свят е събран в нея! Разказа ни за много защитени животни и растения, както и за защитени обекти в България.

 

Информацията, която получихме беше вълнуваща и възникнаха още въпроси, чийто отговори отвориха още повече емоции.

 

Ден 3.

 

            В „Зеленият час“ използвахме сетивата си. Да ,сетивата си!

 

Приложихме наученото как да ги използваме, за да усещаме, възприемаме и обикнем природата, за да я пазим и съхраним. Вслушвахме се в звуците на природата, съзерцавахме природни картини наблизо и далеч. Ниско и високо, опитвахме се да използваме всички сетива, за да я опознаем цялата. Тя, природата, такава каквато е - истинска и жива.

 

Ден 4. и 5.

 

             Това, което извършихме като дейност предходните дни, като че ли не ни беше достатъчно. Затова изследвахме, проучвахме , търсихме информация за „ЗАЩИТЕНИТЕ„ . За изчезващите или изчезналите животни и растения, за всички тях, вписани в „Червената книга“ на България.

 

Ден 6. и 7.

 

Игровите дейности не бяха това, което бяха досега. Изнесохме ги чак в зоопарка. Защото къде по - добре  бихме могли да опознаем животинския вид от там, на място? Разделени на два екипа-„Ценители“ и „Пазители“, освен, че се забавляваха нашите природолюбители показаха завидни знания в различни области. Част от предизвикателствата на игрите бяха свързани с познания за средата на живот на животните и приспособленията им. Показаха компетентности по математика, като изчислиха за шест месеца храната на мечока и елена. Бяха доста артистични и комуникативни в описанието на животно, които трябваше да познае другия екип. Погрижиха се и за храната на дивите птици, като сглобиха хранилка за тях. Доказаха, че са истински ценители и пазители на природата и знаят как да я пазят и  съхранят.

 

Ден 8. - 9.

 

Още от малки децата трябва да бъдат приучавани да обичат и пазят природата. Да виждат нейните ценности и красоти и да знаят как да се грижат за нея.

 

В края на тази мисия в нашите екипи се зародиха много идеи как да покажат любовта си и как биха се погрижили за някои видове. Обсъдихме кой как вижда своите продукти, какво би използвал и кой ще помогне в осъществяването им.

 

В изработването  на продуктите по мисията екипите показаха практическо приложение на знанията и уменията си.

 

Творчество и въображение, самоконтрол и правилно разпределение на времето; естетическо възпитание.

 

Ден 10.

 

И креативните идеи се осъществиха!

 

С помощта на родителите учениците направиха дървени хранилки.

 

Безспорно ще намерят своето място закачени на подходящото дърво, далеко от недоброжелатели.

 

Създадоха от стари кутии от сок и перилни препарати с грижа за птиците места за хранене и за покой.

 

Гмурнахме се и в дълбоките сини води с отражение на морското дъно в мини макети и  бурканче с миди. Че знаем и там колко е разнообразен природният свят и него да пазим ще се стараем.

 

Обичаме и растенията, това показаха с интересните хербарии в рамка, направени от стари кашони и изсъхнали цветя от вазата.

 

Успешно рециклирани кашони и  цветни капачки. Изработен бе  уникален папагал с тяхна употреба.

 

С тази мисия „Природолюбител“ делата на човек стават с лично отношение към природата.

 

Ако поне  на една малка част от учениците е подействала стимулиращо, да отворят душата и сетивата си, за да почувстват и видят природата, за да я обикнат. Дори и една малка част от всички, които са участвали в тази мисия, са почувствали съпричастност към грижите и опазването на природата, значи сме на правилния път и сме изпълнили мисията на природолюбителя да пазим и да ценим.

 

 

 

 

 

 

 

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ…СЪБИТИЯТА В ХРОНОЛОГИЯ

 

 

3 и 4 май…

Дни, в които сме домакини в модул 1 по НП „Иновации в действие“.

Действаме… Споделяме своя опит, апробираме иновативни дейности, мултиплицираме ги…

Ден първи

Посрещаме… своите партньори… екипи от СУ "Любен Каравелов" - гр. Варна, СУ "Васил Левски", гр. Ябланица и ОУ"Св.св.Кирил и Методий" с.Батак… по стар български обичай с питка и сол…

Презентираме… Какво е нашето училище? Какви са предизвикателствата пред нас? Какви са нашите успехи и постижения? На тези и още въпроси отговаря директорът - госпожа Р. Станева.

Каква е иновацията? Защо сме я въвели? Каква е технологията на реализацията? И за удовлетвореността от постигнатото разказва госпожа Невена Пенкова – председател на Професионалната общност на учителите – иноватори.

Представяме… Каним гости си в обособената изложба от проектни продукти, изработени по всяка мисия… И всички участници в мобилността станаха част от иновацията „Нещотърсачи – изследваме и проектираме, творим и успяваме“…

На мисия сме… Пътуваме към Античен керамичен център, където ни посрещат учениците от ГЦОУД в четвърти клас. Влизаме в техния „Зелен час“ в третия ден от изпълнение на мисията им Археолог. Посрещат ни други наши партньори и добри приятели – екипът на Исторически музей – град Павликени. Четвъртокласниците демонстрират знания за археологията като наука, каква информация са събрали за археологически обекти в страната и родния край. Като истински археолози успешно се справят с предизвикателствата да открият инструменти, необходими в работата на археолога и да назоват представените им артефакти. Време е за екипна работа - ученици, учители и служители на музея се разделят в отбори, а нашите гости се присъединяват към тях. Време е за наблюдение и работа на терен - в реална среда по ателиета. И влизат в ролята на „Откриватели“, „Римляни“, „Бижутери“, „Грънчари“…

„Откривателите“ с внимание разглеждат надгробната плоча, музея в археологическия обект, откриват и почистват артефакти. „Грънчарите“ наблюдават пещите за керамика, завъртат грънчарското колело и изработват съдове. „Бижутерите“ разучават устройството на античната вила, намираща се на територията на обекта и също се поизцапват по време на изработката на глинени медальони. „Римляните “ са в древноримската баня и дефилират, облечени като римляни. Красива природа, приятни емоции, нови приятелства, обогатени знания, удовлетворение от практическата работа.

Обсъждаме… и споделяме впечатления и опит; обменяме идеи; получаваме съвети и одобрение…

Ден втори…

Ние сме в настоящето, нашите ученици са бъдещето, а какво е миналото?

Заедно с гостите посетихме ИМ Павликени. Почувствахме се горди, че сме част от този град и в нас тайно се зароди надеждата - бъдещето на Варна и Ябланица, техните ученици да посетят нашия роден край.

Отново на мисия… Зоопаркът в град Павликени е приветлив, а неговите служители любезно ни предоставят терен за реализиране на игровите дейности от мисия „Природолюбител“ на учениците от трети клас.

Какво е природолюбител? Какво трябва да знаеш за природата? Какво трябва да правиш, за да я пазиш? Отговорите на тези въпроси знае всеки третокласник от ГЦОУД. Екипите „Ценители“ и „Пазители“ се впускат в интересни и забавни игри. Демонстрират знания за животни, които се срещат в България и с местообитание чужди страни. Показват остроумие с отговори на гатанки. Доказват колко са наблюдателни и откриват приспособления за живот в различна среда на отделни животински видове. Забавляват се с играта „Познай животното“. Откриват скрити предизвикателства и обогатяват знанията си за различни животни. Намират съкровище и развиват практически умения при изработването на хранилки. Впечатляващи за нашите гости са не само обитателите на зоопарка, но и усмивките, ентусиазмът и състезателният хъс на учениците.

Равносметката… Можем ли взаимно да си бъдем полезни? Какви са впечатленията на нашите гости?

Споделеното…

„Допаднаха ми междупредметните връзки при работата по екипи с учениците, както и проектобазираното обучение. От това, което наблюдавах бих приложил в часовете по история част от дейностите в клуб „Археолози“, защото това ще даде възможност на учениците да работят практически в екип.“

Радослав Желев – учител по история, философия и гражданско образование, СУ „Любен Каравелов“ – град Варна

„Допадна ми това, че децата работят в екип, задружни са, обсъждат всички поставени задачи… Бих приложила някои от наблюдаваните ситуации – работа по екипи, за да сплотя класа.“

Мария Кръстева – начален учител, СУ „Любен Каравелов“ – град Варна

„Всичко, което представиха децата и техните учители, беше много интересно и поучително. Поздравления за оригиналната идея и професионалната реализация. Забелязах, че децата много се забавляваха и съм убедена, че знанията, които получиха в изпълнение на мисията, ще останат трайно в тяхното съзнание.“

Галина Петрова –учител по информационни технологии, СУ „Любен Каравелов“ – град Варна

„Мисията „Природолюбител“ беше изключително добре и изчерпателно поднесена. Това е един модерен и компетентностен подход към формиране на здравни, екологични, социални и гражданска ключова компетентност. Ще използвам подобна дейност при учениците в прогимназиален етап. За мен това е един комплексен начин да се обобщят и систематизират вече изучени знания.“

Момчил Дражев –учител по химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, СУ „Любен Каравелов“ – град Варна

„Допадна ми това, че децата бяха в реална среда. С интересни задачи и забавни игри успяха да покажат колко много знаят. Задачите бяха обвързани с всички учебни предмети, екипна работа, отборен дух.“

Наталия Миленова – начален учител, СУ „Любен Каравелов“ – град Варна

„Бих приложила всичко, което наблюдавах. Всеки един от сегментите ми хареса.“

Снежана Стоянова –учител по български език и литература, СУ „Любен Каравелов“ – град Варна

„Беше много вълнуващо преживяване, изпълнено с много емоции и знания. Всяко знание, придобито чрез преживяване е трайно и задълбочено.“

Димитринка Георгиева – директор, СУ „Любен Каравелов“ – град Варна

„Допадна ми прекрасната организация на учебния процес. Начинът на представяне на учебния материал по-различен от стандартния. Този подход на преподаване разкрива уменията на децата в различни сфери.“

Добри Добрев – педагогически съветник, СУ „Васил Левски“ – град Ябланица

„Хареса ми това, че децата са поставени в различна среда от класната стая. Нагледно чрез игровизацията придобиват компетентности.“

Весела Михайлова – начален учител, СУ „Васил Левски“ – град Ябланица

„Хареса ми, че знанията, придобити в класната стая, се прилагат в реална среда. Може да използвам част от нещата, които наблюдавах като ги адаптирам средата и специфичните особености на моите ученици.“

Йоана Якимова – главен учител, СУ „Васил Левски“ – град Ябланица

„Дейностите, които наблюдавах бяха действително иновативни. Всичко беше добре обмислено. Бих приложила доста неща от видяното.“

Милен Маринов – старши учител начален етап, СУ „Васил Левски“ – град Ябланица

„Беше полезно, приятно, разнообразно.“

Рени Люцканова – старши учител начален етап, СУ „Васил Левски“ – град Ябланица

„Ентусиазмът и нескритият интерес на децата от заниманията и игрите на открито доказаха, за пореден път, ползата от иновативните дейности. Тези занимания ще оставят трайни знания у учениците. Много идеи ми харесаха…Благодаря Ви за приятните часове, прекарани на открито с децата!“

Иванка Йотова – учител начален етап, СУ „Васил Левски“ – град Ябланица

„Всички дейности, в които бяха включени учениците от ОУ “Св. Климент Охридски“ ни харесаха. Нашите деца също бяха включени. В Античния керамичен център бяха „грънчари“ и много се забавляваха. Работиха на грънчарско колело и си направиха купички. Бих приложила в своята практика някои от дейностите.“

Стела Цвяткова – старши учител в начален етап, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – село Батак

„Срещата беше много ползотворна и интересна. Допадна ми възможността за обмен на иновативни практики и идеи… Харесаха ми откритите практики, представянето на нови подходи и иновативни методи, провокирането на активност и интерес у учениците. Мотивацията и провокацията за търсене на информация, работа в екип, практическа насоченост и творчество биха били стимул в моята работа с децата.“

Светлана Димитрова – старши учител в начален етап, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – село Батак

Бъдещето… Предстои нова мобилност, нови вълнения, нова среща, в която да почерпим идеи от опита на своите партньори.

Благодарности… Искрено благодарим на екипите от Исторически музей – град Павликени и Зоопарк – град Павликени за оказаното съдействие и ентусиазма, с който ни помагате за реализирането на нашите идеи.

Благодарим и на Вас, партньори, за топлите думи, които оставихте в анкетите и изрекохте на раздяла! За нас, екипът на ОУ „Св. Климент Охридски“, беше чест!

До нови срещи, приятели!

 

 

 

 

 

 

 

Мултиплицираме своя опит по НП „Иновации в действие“

 

Датата е  28.03.2023г., а педагогически специалисти от Професионалната общност на учителите иноватори са регистрирали своето участие в Регионалния форум на тема „Иновации в училището на XXI век“. Събитието се провежда в град Велико Търново, а домакини са колеги от СУ „Емилиян Станев“. Съорганизатор на инициативата е РУО В. Търново. Гостите от иновативни училища от областите: Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра и Разград представят добри практики в 4 ателиета:

1.       „STEM образование“;

2.      „Дигитализацията в образованието“;

3.      „Интегративният подход в обучението“;

4.      „Креативност и култура за иновации“.

Нашият екип е представен от иновативните учители Невена Пенкова и Николета Иванчева, които презентират по темата: „Технологията дизайн мислене – инструмент за креативност“ в ателие „Креативност и култура за иновации“. Те разкриха и своите вдъхновяващи идеи за училище на бъдещето, в което всеки ученик крачи към своя устрем, развитие, усъвършенстване и успех.

Успяващи ученици – това е мечтата на всеки добър педагогически специалист. И ние се стремим да я постигнем.

 

 

 

 

 

 

 

МИСИЯ  „ОЗЕЛЕНИТЕЛ“

 

1. Ден „Мисия Озеленител“- Гост - лектор

Със затопляне на времето навън все повече се замисляме за благата на природата и красотите, който предлага пролетта. Колко чудно и уникално е всяко растение и има своето място в природата. Човекът е съумял да се възползва от това, като ги включва в проекти за озеленяване на градини, паркове и подходящи терени.

Първия ден от мисията беше свързан със запознаване на учениците от третите класове с новото понятие „Озеленяване“. За да влязат лека полека в ролята на озеленители наш гост –лектор беше г-жа Сашка Душкова-агроном. Тя им разказа за озеленяването като процес и че може да бъде интериорно и екстериорно. Разказа за видовете растения за външно озеленяване, както и за това как правилно да ги засаждаме, според своята специфика.

Нагледно демонстрира прехвърляне на цвете в по – голяма саксийка. Учениците бяха много изненадани от голямата коренова система и как тя се е събрала най – отдолу в саксийката.

Заваляха множество въпроси, а по - късно се включиха и с разсъждения по темата за опазването на природата. За защитените видове растения, които са включени в Червената книга.

Обсъдено бе и това, че някои растения, като билките, също могат да се използват в озеленяването, защото те помагат в борбата с някои вредители.

2. Ден „Мисия Озеленител“ - Презентация

Вторият ден от мисията нашите бъдещи озеленители навлязоха малко

по - надълбоко в зелените дебри на външното озеленяване чрез клип от You tube с осъществени вече проекти на градини, за да могат нагледно да вникнат в новата дейност. Научиха, че външно озеленяване може да се направи както на обществени паркове, терени, площи, така и на собствени дворове и градинки.

Разбраха, че за да се стигне до осъществяване на проект по озеленяване, трябва да се премине през няколко подготвителни етапа и за това изгледаха клип от You tube, свързан с основните стъпки . Научиха, че трябва да се подготви терена, следва обработка на почвата, торене, обозначаване на местата на дървесната, храстовата и цветна растителност и изкопаването на необходимите за нея трапове, и не на последно място е изпълнителният етап. Това е физическото осъществяване на проекта по озеленяване.

След като получиха толкова много информация се досетиха, че тези дейности не могат да се извършват от всеки човек, а от специално обучени за целта хора, наречени озеленители. Те често боравят с различни инструменти и техника, която показахме чрез снимков материал. Учениците коментираха с интерес .

3. Ден „Зелен час“

Времето беше благосклонно към озеленителите ни. В рамките на „Зеления час“, който предвижда изнасяне на урока на открито място, посетиха разсадник за цветя на г-н Стерев в гр.Павликени. Там те успяха да съберат множество впечатления за богатото многообразие от растения. Както и кои от тях са подходящи за озеленяване на външни пространства. Оказа се, че всички налични!!

Научиха нови наименования на цветя и припомниха други. Видяха техника и инструменти, с който боравят в разсадника.

Г-н Стереж бе така любезен. Показа всяко едно кътче от мястото, обясни и отговори на всеки един възникнал въпрос от страна на учениците. В един момент част от нашите озеленители се включиха в помощ на господин Стерев и успяха екипно да засадят дузина цветя. Тръгнахме си с цветни и ухайни подаръци.

На връщане от разсадника разговаряхме и за озеленяването на нашия парк и център и как то е решено в ниска цветна и храстовидна растителност и дървета, подредени в различни форми, според своята специфика на засаждане.

4 - 5. Ден „ Мисия Озеленител“ – информацията 

В дните за систематизиране и обобщение на информация нашите озеленители се потопиха отново в богатия свят от растенията за външно озеленяване.

Разбраха, че скалният кът не е само скала, а може да си го направим и у дома, стига място, светлина и растения подходящи да си имаме.

А какво нечувано и невиждано нещо е „Зелената стена“ ? Не с бои се прави тя, а от причудливи хубави тревички.

Как ще озеленим дворното си място, стъпки няколко се следват и проектът бързичко се нарежда.

6-7. ден Мисия „Озеленител“ - време за игри

В игрите сме си най- активни. Озеленители начетени сме ние.

Гатанки с цветята знаемe.

Растенията ще групираме. Зеленчук ли ще е или плод? Но знаем, че най-добре се аранжира с тревичка цвете или храст, а зеленчука е в салатка, не става за външна оградка.

Бързаци са озеленителите. Екипно време отброихме и стана тя играта, а цветето в нова саксия се оказа.

Аранжирането в стаята ни озори. Спор набързо се отвори. Слънце или сянка да се търси, че теменужката ще се намръщи. Но весело задружно. Цветята мястото заеха и ведро някак си се случи, че всичко се получи.

На дартс-а нацелихме цветята, с които ще красим земята.

В пъзела дървото короната си намери и тая пролет листа отново ще разтвори.

Контейнерчета, семенца Тагетис, Невен и пръст озеленителите трябва да намерят, скрити в светлата ни стаята. Че времето напредна и трябва се сеят. Поникнат ли - в почвата навън място ще намерим.

8-9. ден „Идеи“

Дискутирахме идеи за изработване на проектни продукти, разпределихме дейностите между членовете на екипа, обсъждахме визиите. Кои и как би се включил в тяхна изработка. Изработка на проектни продукти.

10. ден Мисия „Озеленител“

С наближаване на пролетта и затопляне на времето умовете се размърдаха за идеи, които се осъществиха в реални красиви продукти:

· мини парк от хартиени елементи с растителност от храсти, цветя и дървета.

· магнитчета от глина с вмъкната подходяща растителност за озеленяване.

· мини флорариуми и мини градинки.

· аранжиране на картичка за осмомартенския празник

Умело се справиха учениците с мисия „Озеленител“.

Можем да кажем, че вече са малки бъдещи озеленители! Проектните им продукти са решени в причудливи мини градини и паркове. Не останаха и не зарадвани и майките за осмомартенския празник.

 

 

 

 

 

 

 

МИСИЯ  „ИСТОРИК“

 

От 22.02 до 08.03.2023 г. беше реализирана третата мисия на учениците в часовете за Занимания по интереси в ГЦОУД в четвърти клас „Историк“. Това бяха нови десет дни, в които четвъртокласниците се върнаха назад във времето.

Ден 1.  Четвъртокласниците се срещнаха със служител на Исторически музей, Павликени – г-жа Доника Пенкова, екскурзовод. Научиха  с какво се занимава науката „ИСТОРИЯ“ и историкът, какви професии може да практикува с тази специалност, кой е бащата на историята. Зададоха своите въпроси, обогатиха речника си с нови думи, с лекота се справиха с предизвикателството на нашия гост. Показаха, че са готови да се впуснат в новото приключение.

Ден 2. Провокирани от това, което научиха през първия ден, малките историци подготвиха и проведоха три интервюта. Те зададоха своите въпроси на г-жа Доника Пенкова, г-н Николай Георгиев и г-н Атанас Петров (преподаватели в прогимназиален етап на обучение).  От тях научиха, че „Историята е учител в живота“ и за да продължим напред, трябва да познаваме своята история. Запознаха се с за важни исторически личности и събития, свързани с нашия край.

Ден 3.  Малките историци посетиха в Зеления час гр. Бяла черква. Разгледаха къща-музей „Цанко Церковски“ , Исторически музей , Паметник-камбанария, Бюст-паметник на Бачо Киро и Паметник на гроба Ц. Церковски . Изслушаха впечатляващия разказ на директора на Исторически музей  Ася Георгиева.

 Ден 4. и 5. Запленени от нашето славно минало дойде време четвъртокласниците да се потопят в професията „историк“. Посетиха компютърния кабинет, където разделени в 3 екипа: „Павликени“ , „Миткалото“ и „Творци“ , учениците от 4а клас направиха проучвания, събраха, систематизираха и обобщиха информация по поставените теми. Събраха и представиха информация за Павликени в миналото и днес, тъй като тази година нашият град става на 80 години. Проучиха живота и делото на една позабравена личност: Матей Преображенски - Миткалото, като специално внимание обърнаха на неговия „Вечен календар“. Избраха и проучиха седем от паметниците в града, с които павликенчани отдават почит на забележителни личности от нашата история. . Учениците от 4б клас, разделени в екипи: „Второ българско царство‘‘, „Васил Левски‘‘, „Съкровищата на България‘‘, „Шипка‘‘ и „Павликени-в миналото и днес‘‘, направиха проучвания, събраха информация и систематизираха всичко в мини проекти.

Ден 6.  Време за игри. Наши гости са служители от Исторически музей, гр. Бяла черква, които провериха нашите знания с няколко игри“ „Открий коя сграда съм аз?“, „От кого са казани думите“, „Линия на времето“, „Викторина“, „Пъзели с исторически личности“. Доказахме, че знаем и можем.

Ден 7.   Продължаваме с игрите, но вече в компютърния кабинет. Отново подреждахме пъзели, чийто изображения са свързани с работата ни през изминалите дни. Малките историци научиха и как сами могат да си направят електронни такива (https://www.jigsawplanet.com).

Ден 8. и 9  Дните за изработване на проектни продукти показаха, че целта ни е изпълнена. С ентусиазъм четвъртокласниците обсъждаха идеи и изработваха продукти, като успяха да мотивират и включат активно и своите родители.

Ден 10.   В последния ден от мисията учениците презентираха своите продукти. Те представиха своите макети: „Маршрут за екскурзия: Паметниците в Павликени“, “Паметник-камбанария, гр. Бяла черква“, „Исторически музей - гр. Бяла черква“, „Паметник на Цанко Церковски в парк „Славееви гори“. , паметник на Васил Левски  гр. Павликени, Патриаршията на хълма Царевец - Велико Търново. Създадохме книжка за нашия роден град - от къде е получил наименованието си и как са изглеждали някои от сградите в миналото и днес. Изработихме царски корони и накити и направихме изложба от рисунки на известни български владетели.

     Мисия „Историк“ показа, че учениците познават историята на родния край, а със своите продукти успяха да предизвикат интерес и в други хора. Доказаха верността на цитата, че „Историята е учител в живота“.

 

 

 

 

 

 

 

Мисия „Предприемач“ 

 

Началото на студената зима започнахме с гореща мисия. Мисия „Предприемач“.

 

Гореща, защото учениците влизат в обувките и дрехите на предприемачите, за да  усетят и изживеят енергията и отговорността около създаването на нов продукт или нов бизнес в условия на развити и запълнени от предлагане пазари.

 

1. ден от мисия“ Предприемач“ бе за встъпителни думи. Що е то понятието „Предприемачество“ ? Кого наричаме „Предприемач“? Учениците изгледаха образователен клип от платформа Уча.се, от който  обогатиха своите знания за процеса по създаване на нов бизнес или продукт. Гледаха с интерес, събеседвахме, а някои от тях дори откриха, че близките им са  предприемачи, без да са си давали сметка  за това.

 

2.ден  „Гост – лектор“

 

Във втория ден на мисията гост-лектор беше местният  предприемач Фикрет Ферадов. От него учениците разбраха, че не се става лесно предприемач ,а е свързано с много трудности и предизвикателства  от различно естество. Разказа им  за първия си бизнес, който е започнал навремето с изключително желание, пречките и трудностите  при него, както и за последния такъв, който е успешен. Малките ни предприемачи се включиха с изключително много въпроси, кой от кой по-интересни.

 

3.ден „Зелен час“ -Цветарски магазин

 

Целта на посещението ни беше  учениите да получат реална представа за търговски обект, свързан с аранжирането на букети и кошници с цветя, опаковане на подаръци, както и продажбата на различни сувенири и картички за повод. Те събраха впечатления, за да влязат в ролята на предприемач за  изготвянето на проектен продукт, с който ще завършат мисия „Предприемач“.

 

Учениците наблюдаваха, задаваха въпроси, свързани, както със стартирането на бизнеса с цветя и сувенири, така и въпроси  свързани с идеите на служителката.

 

 

 

 4-5. ден Мисия „Предприемач“  

 

Можем ли  без информация? На къде без нея?

 

Учениците посетиха компютърния кабинет на училището, за да разберат за стъпките по започването на нов бизнес или създаването на нов продукт. Там прилежно и с голямо любопитство потърсиха идеи за нов продукт, който ще бъде различен, интересен и търсен от купувачите. И тъй като наближават Коледните празници мислите и идеите им политнаха към Лапландия чрез google в търсене на него .

 

Потърсиха  информация и за  бизнес план, чрез който да се водят, за да изготвят продуктите си. Позаинтересуваха се и намериха как може да се сдобият с финанси за осъществяването на идеите си. Следващ ред беше и стъпката с намиране  на начини за рекламиране на продукта си, за да стигне до купувачите и потребителите. Кабинета кипеше от енергия, мисли, хрумвания. Истински идейни умове заговориха.

 

 

 

6-7. „Игри“

 

Вече знаем, че за да е успешен един бизнес идеята, която хрумва на предприемача, трябва да е уникална. За това малките предприемачи се включиха в игрови дейности ,за да генерират такива идеи, да усетят сладостта на успеха и горчилката на провала.

 

С  „ Игра на думи“  и кръстословица те допринесоха за креативното си мислене, разчупиха стереотипите на познатите ежедневни термини и влязоха в бизнес средите.

 

Всеки собственик на бизнес трябва да има вяра на екипа си, с който работи. Учениците се впуснаха в предизвикателство да се доверят един на друг, като всеки един от тях полети  назад, падайки в ръцете на член от екипа.

 

Екипите влязоха отново в роля на предприемачи. Големите умове се раздвижиха  създадоха свой кратък  бизнес план.

 

Втори ден на игровите дейности  започнаха  с играта „Сляпа  баба“ по екипи. Контекста на използваната игра е, че всеки предприемач е хубаво да познава  конкуренцията си. Въпреки че играта е между членовете на екипа, замисъла е да си се разпознаят .

 

Играха  „Счупен телефон“- къде на шега, къде наистина общуването по телефон или други социални мрежи може да навлече неприятности, ако не разберем  отсрещния човек правилно. В бизнес средите точната и навременна информация  може да спести пари и време, води също до добри сделки  и добри партньорства.

 

Играха „ Бесеница“. Разбира се, в света на бизнеса предприемачите са изправени пред много предизвикателства. Едно  от тях е намирането на качествени и отговорни служители. Ако не попаднат на такива хора „изгарят“, губят както пари, така и време, ресурс и нерви.

 

Наред с всички емоции от загуби и печалби учениците научиха и ценни уроци за бизнеса, както и усетиха на свой гръб какво е имал предвид нашият гост- лектор във втория ден от мисията, който каза, че бизнеса не е лесна работа, а  отговорна!

 

 

 

 

 

8-9. ден „Идеи“

 

Дискутираха  идеи за продукти, разпределихме  дейностите между членовете на екипа, обсъждахме визията на крайните продукти. Кои и как би се включил в тяхна помощ, как биха си закупили материали и откъде?

 

 

 

10.ден Презентация

 

Учениците все по –умело и без притеснение презентираха своя проектен продукт.

 

Споделиха своите положителни впечатления  и трудности по работата си по проекта.

 

Обсъдихме въпроси свързани с идеите им , материалите от къде са закупени, съдействие оказано ли им е , финансови затруднения дали са срещнали.

 

И да, като истински предприемачи се оказа, че колкото е сладко човек да работи за себе си, не е лесно, но пък е интересно.

 

Екипите представиха ръчно изработени сувенири на Коледна тематика.

 

·         Преспапиета в стъклена чаша ,че дори и в бурканче.

 

·         Малки и големи коледни елхици.

 

·         Сладурски коледни играчки за елха.

 

·         Разкошен коледен венец.

 

·         Пищна украса от висящи шишарки с панделки.

 

·         Коледни звезди за украса.

 

·         Иновативен портрет на Дядо Коледа от пластилин в рамка със стъкло.

 

·         Дървени лъжици направени на коледни кукли и еленче.

 

·         Снежковци и много картички.

 

Нека да ни е Честита Коледата с толкова много красота.

 

 

 

 

Мисия „Етнолог“ 

 

   От 23.11 до 07.12.2022 г. беше реализирана втората мисия на учениците в часовете за Занимания по интереси в ГЦОУД в четвърти клас „Етнолог“.

Ден 1.  Четвъртокласниците се срещнаха с директора на Исторически музей – Павликени. Научиха какво е „етнолог“ и „етнограф“; какво изучава науката етнология; какво е етнографска сбирка; как се събират експонатите; какви и колко части има българската носия; кои са най – популярните традиционни български ястия. Зададоха своите въпроси, обогатиха речника си с нови думи.

Ден 2. Малките етнолози обобщиха всичко, което научиха в Ден 1. от мисията и чрез презентация се запознаха с фолклорните области в България; сравниха фолклора на различни етноси; получиха знания за различни занаяти, за българската кухня; припомниха си какво знаят за традициите и обичаите, които се спазват на различните празници; научиха нови, за тях, диалектни и остарели думи  в българския език.

Ден 3.  Зеленият час беше проведен в Исторически музей – гр. Павликени, където разгледаха етнографските експонати. Разгледаха предмети свързани с бита и поминъка на българите в миналото. Полюбопитстваха за тези, които не разпознават: как се наричат, за какво се използват, как са станали собственост на музея.

Ден 4. и 5. Време за изследователска дейност. Посетихме компютърния кабинет, където разделени в 3 екипа: „Пазители“, „Занаятчии“ и „Творци“, учениците направихапроучвания и събраха информация по поставени теми.  

Ден 6.  Време за игри. Впечатлени от диалектните и остарели думи, които научиха от свои близки и роднини,  четвъртокласниците се срещнаха в онлайн връзка с доц. Илияна Гаравалова – диалектолог към БАН, която им показа Интерактивната диалектна карта и Дигиталния интерактивен речник за деца. Доц. Гаравалова провокира малките диалектолози с електронна игрословица, в която трябваше да открият диалектните форми на думата „хляб“.  А те й изпратиха своите диалектни думи чрез онлайн речника. Така се надяваме и ние да допринесем за обогатяването на детския речник за диалекти.

Ден 7.   Забавленията продължават в игровите дейности организирани от музейните експерти от Бяла черква. За да проверят какво са научили бъдещите етнолози, те им показаха  предмети от импровизирана етнографска изложба, а учениците трябваше да ги назовават. Раздадоха на трите екипа по един плик с названия на предмети,  използвани в миналото и техните значения, за да ги подредят.

Един от основните елементи на българския фолклор е устното творчество, което свързваме  с народните песни, пословиците, гатанките и приказките. Ето защо следващата игра беше свързана с довършване на пословици и поговорки. Служителите провокираха  и забавляваха четвъртокласниците с броилки, но те също им споделиха тези, които използват в своите игри.

Ден 8. и 9.   Дойде ред да творим. Провокирани от всичко, което видяха и научиха, малките етнолози проектираха и изработиха своите продукти. Завладени от коледния дух те изработиха коледни картички.  По стара българска традиция преобразихме  дряновите клонки в красиви сурвакници.  А най – сръчните в кухнята сготвиха традиционни български ястия и направиха книжка с рецепти.  Изработиха още постер с изрисувани народни носии, кукла от отпадъчни материали, малко станче за тъкане. И тъй като всичко, което видяхме, е стигнало до нас, защото се е предавало от поколение на поколение, те се обърнаха за помощ към своите близки.  

Ден 10.   В последния ден от мисията учениците презентираха своите продукти. Те показаха, че са знаещи, можещи, креативни. Изпратиха изработените коледни картички на свои връстници от 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“-гр. София, за да ги поздравят с настъпващите празници. Сурвакниците бяха продадени на благотворителен базар. Книжката с рецепти ще използват, за да се подготвят и да посрещнат подобаващо своите гости за празниците. Представители на екипите достойно представиха своите продукти.

    Мисия „Етнолог“ би била  невъзможна без възобновяване на стари мисли, без връщане към изгубеното от съвременното общество. Не можем да откриваме новото, без да се връщаме към старото, защото иновацията е пресичане на традиции.

 

 

 

 

 

 

 

МИСИЯ „ЕКОЛОГ“

 

 

   В края на месец октомври 2022 год. стартира  първата мисия от Иновативните дейности в часовете за Занимания по интереси в ГЦОУД в четвърти клас „Еколог“.

 ДЕН 1.  Четвъртокласниците се срещнаха с Кристина Георгиева - гл. експерт „Екология” към община Павликени и с управителите на фирма „БИМИ 64 ИВАН БЕЛЕВ ЕООД“. С тяхна помощ те се запознаха с професията „еколог“. Научиха какви са ползите от разделното събиране на отпадъци; какъв е редът за транспортиране и изхвърляне на отпадъци от домакинствата; за кампаниите, които организира община Павликени, за изхвърляне на опасни отпадъци, излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, гуми, батерии и акумулатори, отработени масла и излезли от употреба МПС.

ДЕН 2.  Като добри еколози, заедно с учителите в групи,  те разбраха защо трябва да пазят чистотата на въздуха, водата, почвата.

По интересен и забавен начин обогатиха своите знания за опазване на природата.

ДЕН 3. Своя „Зелен час“ четвъртокласниците проведоха в ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ – ПАВЛИКЕНИ. Тук инж. Тодор Папазов ги запозна с етапите и съоръженията за пречистване на водата. Като малки репортери, те проведоха интервю, за да научат кога е създадена пречиствателната станция и какви са ползите от нейното изграждане - екологосъобразно пречистване на отпадните води; опазване водните богатства и биоразнообразието на Дунавския воден басейн чрез чистотата на река Павликенска и приемниците й – р. Росица, р. Янтра и р. Дунав; подобряване условията за живот на населението, чрез осигуряването на отвеждане и пречистване на отпадните води.

ДЕН 4. и 5. В дните за изследователска дейност учениците се разделиха в 3 екипа: „Пазители“, „Земляни“ и „Наследници“. Използвайки интернет и енциклопедии проучваха, събираха и систематизираха информация. Така научиха кои са основните замърсители на планетата; как по-добре да се  грижат за природата; какво представлява кампанията „Часът на Земята“ и каква е нейната цел; за изчерпването на природните ресурси – примери, причини, ефекти, решения, препоръки.

ДЕН 6. и 7. Дойде ред на игрите. Чрез тях те показаха какво са научили, затвърдиха и задълбочиха своите знания. Откриваха замърсители на въздуха в нашия град и дадоха идеи как да намалим замърсяването, за да дишаме по - чист въздух. Разпределяха отделно различни видове пластмаси.

ДЕН 8. и 9.  Време е да изработим нашите проектни продукти. Учениците разбраха екологичната идея за преработване на отпадъците чрез средствата на изкуството. Те изработиха от отпадъчни материали играчки, моливници, вази, касички, картички, свещници. С голямо желание и интерес децата влязоха в ролята на истински дизайнери. Вдъхнаха втори живот на разноцветните найлонови торбички, торби за смет, кашони, аерофолио, фолио, капачки и създадоха атрактивни дрехи. Под такта на музиката те дефилираха с оригинални тоалети. Четвъртокласниците не само показаха как отпадъците могат да се превърнат в красиви дрехи, но и отправиха призив към своите съученици да се грижат за околната среда, да пазят природата – нашия дом.

ДЕН 10.  Влизайки в ролята на малки еколози четвъртокласниците се докоснаха  до природата и откриха своето място в нея. Те осъзнаха колко е важно да пазим водата, въздуха и почвата, защото замърсяването на околната среда причинява  много вреди на живия свят на Земята. Отговориха на въпросите: Какво най-много ме впечатли? Какво можеше да се получи по-добре? Какво научих?

Обещаха да включат и своите родители …

 

Мисия „Здраве“

 

 

 24 октомври 2022г. стартираме седмица с първата мисия от иновативните дейности, а именно мисия "Здраве".

1.ден мисия „Здраве“

Гост-лектор за предвидения час бе  Силвия Харизанова, мед. сестра на училището, която бе така любезна да отвори кутията с  тайните на медицината. Искрени благодарности ,че отговори на всеки един въпрос, възникнал в главиците на нашите учeници!

 За никой не е тайна обаче, че всеки човек може да предприеме действия, за да се опита да бъде здрав и да запази здравето си и здравето на околните.

За това си припомниха  за непрекъснатия и системен процес  на  личните действия за здраве, като поддържане на хигиена, достатъчен сън и почивка.

За вкусната част от здравето, балансираното и правилно хранене с полезни и здравословни храни. Правилното хранене и пиенето на достатъчно вода е ключ към доброто здраве.

За ползата от спортуването за активен начин на живот . Редовното спортуване подобрява общото емоционално благополучие на децата, социалните контакти и  физическото здраве.

Наред с интересната беседа научиха и как се мери с точност кислородното съдържание в кръвта им. Запознаха се  с Оксиметър. Учениците с любопитство влязоха в роля и изпробваха как работи.

За финал на  първия ден от мисията, учениците попълниха дневник на екипите си, в който ще 

описват своята дейност по дни.

2. ден от мисия " Здраве "

Какво по - хубаво от това да започнем деня бодри и щастливи! До този извод днес стигнаха учениците след срещите си с нашите гост-лектори.

Срещата с г-жа Илина Димитрова, педагогически съветник, им отвори очите за тяхното емоционално здраве и как да се погрижат за него. Наред с ежедневните задължения трябва да съумеят да осигурят на духа си и приятни изживявания, свързани с различни дейности -разходки в парка, спорт, театър, четене на книга, игри с приятели. За да може да са щастливи и положително настроени към околните, без негативни мисли. Наред с това научиха и упражниха техника на дишане и движения, които да спомогнат за управление на чувствата и емоциите си при нужда, защото емоционалното здраве е и способността да изпитват, изразяват и управляват чувствата си по подходящ начин.

В края на срещата имаха възможност да се докоснат до интересна "емоция". Г-жа Димитрова ги включи в Есенно състезание между екипите за нещонамиране. Имат да изпълнят списък с интересни неща за намиране. Всяко намерено и изпълнено поръчение от списъка дава възможност за удовлетвореност и щастие за постигната задача.

Срещата с г-н Иво Иванов, учител по физическо възпитание и спорт, така интензивна и изгаряща калории, събуди дори и спящите ангели в нас. Изключително динамична. Учениците си припомниха, че сутрин, чрез една бърза физическа загрявка, ще се чувстват по - бодри и заредени, готови за деня. За целта упражниха комплекс от упражнения за различни мускулни групи. Разбраха, че когато спортуват, трябва да дишат през носа, а не през устата, за да не се изморят бързо. Припомниха си още, че спортът укрепва физическото здраве и ще им помогне с овладяването и контрола на емоциите. Физическата активност е още една хубава възможност, с която да допринесат за емоционалното си здраве.

 3.ден от мисия „Здраве“ .

Часът от мисията бе предвиден като „Зелен час“ - излизане от рамките на традиционния и приет начин за получаване на знания и събиране впечатления, извън класната стая. За целта учениците присъстваха на музикален театър „Патиланци“ . Те се  разтовариха емоционално , освободиха напрежението по един приятен начин! Нямаше нужда от думи, делата им говореха достатъчно. Убедиха се в благотворното влияние на смеха и щастието, което изпитаха. Бяха по-спокойни, макар и развълнувани от срещата с героите от театъра.

 Тези два дена говорим за нашето здраве, че  то трябва да се пази. Да се  грижим за него, като се храним здравословно и балансирано, като спазваме  лична хигиена, като поддържаме духа си бодър,  чрез положителни емоции и спорт. Днешният час беше свързан с възможността учениците сами да достигнат до извода, че за да постигнат целите си, настина трябва да работят по тях . Независимо какви са те. А целта на мисията ни е  здравето!

 

4-5 ден от Мисия "Здраве" - Който търси, намира!!!

С част от екипите се устремихме към компютърния кабинет на нашето училище. Всеки от тях търсеше, чрез googlе, и намираше информация по поставените от мен въпроси за здравословното хранене, полезните храни и как се отразяват на тялото. Търсеха информация за това какво ни дава физическата активност. Откриха също и как е свързана с емоционалното здраве. След намерената информация записваха всичко, което сметнат за интересно. Днес друга част от екипите систематизираха и обобщиха цялата информация и попълниха най-важното в редовете на дневниците мисия "Здраве" . Учениците работиха отговорно и задълбочено по задачите си, като истински изследователи. Поздравления!

   

6-7. ден от мисия "Здраве"

Имахме по план игрови дейности. Не една игра изиграха, бягаха, скачаха, рязаха, лепиха. Мислиха -премислиха дневния режим затвърдиха. С кръстословицата се пребориха и патешкото ходене припомниха. Хигиена как се пази, то се знае. Четка, моп, парцал и гъба, а ръцете със сапун, няма как да не се предадат. Всичките емоции в няколко снимки.

8 – 9. ден от мисия „Здраве“

Иновативните дейности бяха насочени към обсъждане на идеи за проектни продукти, с които мисия „Здраве“ ще приключи.

Дискутирахме етапите на работа, разпределение на дейностите между членовете на екипа, обсъждахме визия на крайните продукти. Кои и как би се включил.

10. ден мисия “Здраве“

Успешно изработени екипни продукти, в които са вложени креативни мисли и идеи! С безценната помощ на родителите учениците са изпълнили мисията на  „Здравето“

Прилагайки нестандартно мислене и творчество учениците,  презентираха:

·         Книжка със здравословни рецепти, изкушение за всеки вкус; 

·         Здравословна книжка с идеи, мисли, рецепти и полезни храни, съчетана с предложения за физически упражнения за тонус за здравословен начин на живот;

·         Хранителна пирамида;

·         Здравословно дневно меню

·         Лапбук за здравословна и вкусна  храна;

·         Постер на здравословната храна.

Много хубави, цветни, с любопитна информация проектни продукти, напълно уловили духа на здравословното хранене и активния начин на живот.

 

„Нещотърсачи – изследваме и проектираме, творим и успяваме

Част 5

МИСИЯ „ОЗЕЛЕНИТЕЛ“

 

 

Мисия: Озеленител, в която предизвикателството  е да измислите и покажете на другите по-добър начин да се грижите за растенията – билки и растения, пречистващи въздуха в стаята.

И нещотърсачите се запознават с темата на своята мисия като посрещат своите гости и партньори на училището. 🕵️👩🔬

Ден 1 и 2

Г-жа Сашка Душкова – агроном, озеленител e наш гост и ни разказа  как парковете са се развили в историята - как е възникнала нуждата от паркове, защо и за кого; как са се развили с времето и са стигнали до все повече хора (от заможните към всички останали); защо хората са имали нужда от такива пространства; как от градска среда сме започнали да мислим и за “природни” паркове,  как се е появила професията “озеленител” и какво правят тези толкова интересни хора . Описа накратко процеса на работа на парк дизайнерите. От презентацията научихме кои стайни растения могат да намалят количеството на вредните токсини във въздуха и защо ги наричаме цветя “Чистачи“. Демонстрира как се присаждат стайни цветя.

А ние, започнахме, мислено, да се подготвяме за своята мисия и как да „разчистим“ вредните токсини около нас.

Така приехме предизвикателството в Мисия „Озеленител“.

 

Зеленият час на нещотърсачите. 👀

В ден трети посетихме  цветарски магазини и научихме още за стайните растения и грижите за тях. Проведохме интервюта, в които си говорихме за грижата и красотата на растенията.

Нещотърсачите се включват в изследователска дейност и  систематизират  събраната информация💁♀️💁💁♂️

Ден 4 и 5

Изследвахме  и систематизирахме  събраната информация       

- Потърсихме фирми, занимаващи се с озеленяване в нашия регион.

- Запознахме се с видове озеленяване.

- Научихме за „цветя чистачи“ и  билки и как преработват вредните газове в класните стаи, които причиняват алергии и влияят на концентрацията ни.

- Изгледахме видеа как се прави декупаж на саксии и вече имахме идеи за изработка

Нещотърсачите влизат в игрови ситуации 🏃🌞💦🌬

Ден 6 и 7

Нарисувахме различни видове саксии – стандартна, сандъче и кашпа
Подготвихме почва за разсаждане на цветята
Изработихме дизайнерски картички, от фигури/силуети на растение.
Нещотърсачите проектират и творят 🌝🌛🌜🌎

 

Ден 8 и 9

Най-интересният момент от мисията ни е да присадим цветя и билки в саксии, които сами сме декорирали с цветни салфетки. И, SOS,  на помощ идва г-жа Светлана Енева, майката на Христо, която ни достави торфена смес и билките- лавандула и розмарин. Декорирахме саксиите, засадихме с помощта на своите учители растенията и създадохме кът в класната стая. Направихме изложба, като декорирахме влакче от дървени касети и цветарници.

Нещотърсачите успяват и представят своите креативни идеи 🧠👏

Ден 10

Презентирахме своите продукти пред… МАМА, а поводът бе Осми март.

В заключение

В продължение на две седмици говорихме за растенията и достигнахме до извода, че те са навсякъде около нас, радват ни с присъствието си и много от тях са ни познати и любими. За да може да сме здрави и да имаме бърз ум е необходимо, около нас, да има чист въздух, наситен с кислород и свежи аромати. И за да имаме всичко това са необходими грижа и любов!

Бяхме в света на растителното царство и това ни позволи да сътворяваме красота! И да я преживяваме!

Бяхме дизайнери и проектирахме красота!

Мисията е изпълнена с много вълнения!

 

„Нещотърсачи – изследваме и проектираме, творим и успяваме

Част 4

МИСИЯ „ИСТОРИК“

 

 

Нова мисия, нови предизвикателства, нови десет дни, в които „Нещотърсачите“ проучват и творят, изследват миналото и проектират бъдещето.

Историята – наука за миналото… периоди… значими исторически паметници…

По тези и други въпроси, които провокира историята учениците от 4 клас беседваха в теоретичната част още през първия ден на мисията. В проведения бинарен урок сами  достигнаха до извода, че един народ не може да има бъдеще, ако не познава своята история. Направиха своите интервюта и зададоха интересни въпроси на гостуващия лектор Николай Георгиев – преподавател в прогимназиален етап на обучение, специалност история и география.

През втория ден четвъртокласниците се потопиха в периода на Възраждането. Научиха за важни исторически личности и събития, свързани с революционните борби през този период в нашия край.

Ден трети: Наблюдение в реална среда в „Зеления час“, проведен в Историческия музей, където като истински историци нашите ученици разглеждаха, обсъждаха, съпоставяха различни материални и нематериални исторически източници.  

Ден 4 и 5

Историкът търси, проучва, изследва, събира, систематизира и обобщава информация. А колко много неща можем да научим за Филип Тотю, Бачо Киро, Хаджи Димитър и Стефан Караджа?... И учениците свързаха по нов начин имената на селищата Бяла черква, Върбовка, Мусина, Карайсен, Вишовград с българската история. С гордост те откриваха, че места които са посещавали са част от славното минало на нашия народ.

Ден 6 и 7

Събраната информация от проучвателна и изследователска дейност четвъртокласниците успешно използваха и разшириха в дните за игрови дейности. А на 01.03.22г. бяха част от „Месеца на иновациите“ чрез  представената открита практика „Игровизацията в образователния процес“.

С голям интерес, използвайки мултимедийни устройства, нещонърсачите редиха пъзели, чертаха линия на времето, създаваха текст и отговаряха на въпроси. Забавна бе и играта „Познай кой съм аз“, в която размениха ролите на учители и ученици.

Ден 8 и 9

Целта на ръководителите на групи в 4 клас е изпълнена. Успяхме да мотивираме нашите ученици и да повишим интереса и към българската история. Това пролича в ентусиазма, с който те обсъждаха идеи и изработваха продукти. В тази дейност активно се включиха и родителите. Заедно ученици, учители, родители – родолюбци, които познават българската история.

Ден 10

Ако не познавате историята на родния край, ако не знаете колко исторически паметници, свързани с революционните борби има в община Павликени, не е проблем. Четвъртокласниците презентираха продукти, в които история, съвремие и бъдеще са едно цяло. Представен бе пътеводител за град Бяла черква, оферта за екскурзия „по стъпките на Филип Тотю“, обява за колопоход до местността Кънлъ дере, изложба с рисунки на паметници и предмети, брошура за село Мусина.

В заключение

Нашите ученици познават историята на родния край. Със своите проектни продукти те я направиха достъпна за повече хора. Една част от тях вече имат амбицията да работят като екскурзоводи; да създадат туристически фирми и да организират екскурзии по стъпките на велики българи; да посрещат туристи и да ги запознават с историята на нашия край… защото вече знаят отговора на въпроса: Какво е народ без история?

Мисията е изпълнена!

„МЕСЕЦ НА ИНОВАЦИИТЕ“, ОРГАНИЗИРАН ОТ РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  – ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ПЕРИОДА 15.02.2022  – 15.03.2022 ГОДИНА

 

Училищна иновация „Нещотърсачи – изследваме и проектираме, творим и успяваме“

 

Нещотърсачи – изследваме и проектираме, творим и успяваме“

Част 2

мисия „Етнолог“

С много предизвикателства, забавления и творчество бяха изпълнени дните от 29.11 до 10.12. 2021г, с реализиране на втората мисия на четвъртокласниците, която носеше наименованието „Етнолог“. Дейност от иновацията, която изпълняваме в часовете за занимания по интереси.

В рамките на 10 дни минало, настояще и бъдеще се сляха в едно. А ето как се случи това!

Нещотърсачите се запознават с темата на своята мисия като посрещат своите гости и партньори на училището.

Ден 1 - учениците посрещнаха специалистите от историческите музеи от гр. Павликени и гр. Бяла черква. Научиха какво изучава етнологията като наука, какво е етнографска изложба, разбраха колко важно е дарителството за дейността на музеите, разходиха се виртуално в етнографския отдел на музея в гр. Бяла черква. Направиха своите интервюта и получиха отговори на много въпроси. Вече знаят къде може да работи един етнолог; как се събират експонати за етнографска изложба; какви фолклорни празници се празнуват и до днес в Бяла черква; колко различни могат да бъдат носиите и традиционни ястия в отделните селища на общината.

Ден 2 - етнолозите се запознаха с фолклорните области в България; сравниха фолклора на различни етноси; получиха знания за различни занаяти; припомниха си какво знаят за традициите и обичаите, които се спазват на различните празници; научиха нови, за тях, диалектни думи и турцизми в българския език.

Зеленият час на нещотърсачите.

Ден 3 - отново на път. Къде е мястото на един етнолог, ако не сред етнографските експонати в музея. И четвъртокласниците проведоха своя „Зелен час“ в Исторически музей Павликени. Разгледаха предмети свързани с бита и поминъка на българите в миналото. Разбраха, че всеки от тях носи късче история. А колко добри етнолози са учениците? Госпожа Елена Христова провери с играта „Предмета опиши и го назови“. Разбира се, че са добри етнолози, та те вече бяха проучили какво е топарлак  чорба и какви занаяти са характерни за село Паскалевец.

 

Нещотърсачите се включват в изследователска дейност и  систематизират  събраната информация

Ден 4 и 5 – дни за изследователска дейност. Разделени в 3 екипа „Българче“, „Занаятчии“ и „Творци“, учениците направиха проучвания и събраха информация по поставени теми.

Нещотърсачите влизат в игрови ситуации

Ден 6 – много провокации  в игровите дейности организирани от музейните експерти от Бяла черква. Бъдещите етнолози надписаха етикети с названията на предмети от импровизирана етнографска изложба. Довършваха пословици и поговорки. Забавляваха се с броилки. Откриваха значението на предмети, използвани в миналото. Преоткриха  игрите на баба и дядо.

Ден 7 – забавленията продължават с нови игри в екипите. Четвъртокласниците подреждаха пъзели с народни носии и откриваха от коя фолклорна област са. Разказаха за традициите, обичаите, песните и танците, свързани с различни празници. Забавляваха се с откриването на значението на диалектни думи. Бяха в такта на българските танци.

Нещотърсачите проектират и творят

Ден 8 и 9 – дейност и творчество при изработване на продукти.

Екипите включиха в  списъците си много идеи за изработване на продукти и започна творческа работа. Българският фолклор се е запазил, защото се е предавал от поколение на поколение. Верни на традициите етнолозите потърсиха помощ от своите родители, баби и дядовци. Много от тях ги подкрепиха и се включиха, като помощници в изработването на продуктите.

Нещотърсачите успяват и представят своите креативни идеи

Ден 10 – креативност, дизайн мислене и добри презентационни умения при представяне на готовите изделия.

Представители на екипите достойно представиха своите продукти. Минало, настояще и бъдеще се сляха в едно. В постер за село Паскалевец бе представено част от миналото на селището и съхранените традиции. Не бяха забравени българските празници с изработени сурвачки. Красотата на българската шевица оживя в бродерия и пано. Занаятите бяха представени с декоративно украсени чинии и дървени лъжици. Най-атрактивни бяха изработените кукли, облечени в дизайнерски дрехи с фолклорни мотиви.

ПАЗИМ МИНАЛОТО! ГРАДИМ БЪДЕЩЕТО!

 

„Нещотърсачи – изследваме и проектираме, творим и успяваме“

 

 От учебната 2021-2022 година ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр.Павликени е вписано в списъка на Иновативните училища в България.

 

И в рамките на 10 дни проведохме две от общо осем предвидени мисии.

 

❤ Мисия "Еколог" - изпълнена! Четвъртокласниците не само ще се стремят да пазят родната природа, но и ще търсят последователи в каузата си на природозащитници.

 

Благодарим на г-жа Кристина Георгиева – еколог при Община Павликени, г-жа Сашка Душкова – уредник раздел „Природа“ исторически музей град Бяла черква и г-жа Анастасия Георгиева – Директор на исторически музей – Бяла черква, които помогнаха на любознателните четвъртокласници да си отговорят на много от въпросите!

 

❤ Мисия "Здраве" - изпълнена! Третокласниците утвърдиха здравето като най-висша човешка ценност  и формираха компетенции за  избор на здравословни храни, за спортуване и активна позиция за личното си здраве.

 

Благодарим на доктор Atanaska Petkova и на мед.сестра Силвия Харизанова, за информацията която получихме.

 

Благодарим и на Супермаркети Абсолют+ , затова че бяха наши домакини и за нас ''Зеленият час'' завърши вкусно с подарени от магазина плодове, като част от здравословните храни!

 

Търсещи, знаещи, можещи, такива са нашите ученици. Доказаха го с екипна дейност и с изработените от тях продукти.

 

Те са нашето бъдеще. Вярваме, че с първите мисии от иновативните дейности сме поставили основите на един по-добър свят, в който живеем здравословно и опазваме природата в родния край.

 

.... До следващото предизвикателство!

 

ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

Решение на Обществен съвет за участие на учениците в иновация

Решение на Педагогически съвет за кандидатстване за иноватилно училище