Статут за присъждане и връчване на годишна награда „Димитър Кушев” за изявен спортист

Статут за присъждане и връчване на годишна награда „Най-добър математик” за ученик от начален етап на основното образование