Искри от жарава

25 ноември 2020 г. разровихме жаравата от огъня, пламнал през есента на далечната 1880 година. И искрите възпламениха огън. Огън, който продължава да гори в продължение на 140 години.

Бяхме заедно учители, родители и ученици.

И възпламенихме този огън с онази позитивна творческа, интелектуална и емоционална енергия, която носят посланията от миналото ни, което свещено пазим.

И 140 свещички, грейнаха върху празничната торта!

Благодарим за красивите думи в посланията, които получихме! Благодарим за подаръците! Благодарим за подкрепата!

Пазим миналото! Градим бъдещето!