ЧЕТВЪРТИ ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА ПЕСЕН „ВСИЧКО Е МУЗИКА“ - април 2024

ОРГАНИЗАТОРИ:

 

Фестивалът на детската песен „Всичко е музика” се организира и провежда за четвърти път от Основно училище „Св. Климент Охридски” – гр. Павликени с любезното съдействие на Община Павликени.

 

 

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Четвъртото издание на фестивала „Всичко е музика” ще бъде представено в електронна среда на 15 април 2024 година на сайта на Основно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени - http://oupavlikeni.com/, както и на страницата на събитието във Фейсбук.

Фестивалът има конкурсен характер. Неговата основна цел е да разкрие музикалните заложби на учениците със специални образователни потребности.

 

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:

 1. Да стимулира детската индивидуалност и музикален талант.
 2. Да формира нагласи за толерантност и сътрудничество, основано на зачитането на хората в неравностойно положение.
 3. Да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение и съпричастност.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. В конкурсната програма на фестивала могат да участват ученици със специални образователни потребности, които се обучават в училища, центрове за специална образователна подкрепа и центрове за подкрепа за личностно развитие.
 2. Изпълнението може да бъде индивидуално, както и в певческа формация.
 3. Участниците ще бъдат разделени в четири групи:

3.1) I група – ученици от І до ІV клас;

3.2) II група – ученици от V до VII клас;

3.3) III група – ученици от VIII до XII клас;

3.4) IV група – групови изпълнения.

 1. Всеки изпълнител/изпълнители участва/т с едно изпълнение.
 2. Времетраенето на всяко изпълнение е до 6 минути.
 3. Запис на конкурсните изпълнения очакваме в срок до 25 март 2024г. на адрес: pavlikeni@gmail.com

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 1. Подбор на репертоара;
 2. Интонация, вокална техника;
 3. Сценична реализация - артистичност, хореография, костюми.

 

 

 

                                                                    

Лица за контакт: Павлина Филева – 0886134098;

                                   Десислава Топалова – 0887131062.

 

                                                                          Очакваме Ви!

 

 

Информация за участието - ТУК

 

Статут на Четвърти фестивал - ТУК

 

Декларация за фотозаснемане - ТУК