Участие в кампанията на Института за български език към БАН „Написаното остава. Пиши правилно!“

На 15.10.2020г. за поредна година ОУ „Свети Климент Охридски“  се включи в кампанията на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към БАН  „Написаното остава. Пиши правилно!“.

Подготвени бяха две диктовки. Едната диктовка бе откъс от спомена на Иван Вазов „Големият ден“. Текстът бе нормализиран за целите на диктовката. Другата диктовка бе откъс от статията на Манол Глишев „Как Найден Геров създаде легендата за Солунските братя“, публикувана в интернет сайта „Площад „Славейков“. Направени бяха редакторски промени за целите на диктовката.

Участваха ученици от V “б“  и VI „а“. Във всеки клас се сформираха по две състезателни групи. Всяка група писа диктовка под аудио запис в часовете по занимания по интереси. За целта бяха подготвени специални работни листи, върху които да бъде записан изходния текст.

След приключване на аудио диктовката се отчетоха допуснатите грешки. Заедно с учениците се анализираха пропуските в нормите на книжовния език.

Учениците и от двата класа бяха грабнати от идеята да проверят знанията си за правописа и пунктуацията, да засвидетелстват почитта си към родното слово и да покажат, че българският език е мощно оръжие в ръцете ни и младото поколение ще го съхранява и предава от поколение на поколение.