ПОКЛОН, АПОСТОЛЕ!

Без шум, поза и парадност! Преклон пред величието на духа му, пред великото му дело, пред великия му подвиг!

ПОКЛОН, АПОСТОЛЕ!