26 септември 2023 - Европейски ден на езиците!

За поредна година учениците в групите по английски и руски език,заедно със своите учители Елена Кирилова, Катя Тачева и Ваня Стоянова,
отбелязаха Европейския ден на езиците с  презентация по темата.
Припомниха си информация,свързана с Европейския съюз, броя на членуващите страни и броя на официалните езици и азбуки.
Дискутираха  ползата от учене на езици за личностното развитие на всеки човек , забавляваха се и търсиха превода на  важни думи като
 "Мир" и " Вселена" на всички 24 езици в ЕС.
Оформиха кът с многоцветно написаните думи, символизиращи езиковото многообразие.
Включихме се в тазгодишното издание на онлайн играта на Института за български език към БАН - Европейски ден на езиците 2023.