Насърчаваме личностното развитие… и стимулираме интересите…

Заедно сме в спорта. И стимулираме интересите и личностното развитие чрез екипно взаимодействие при участие в спортна подготовка волейбол. Насърчаваме екипната работа и социалните взаимодействия на учениците, включени в отбора.

Заедно сме! Днес по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА на МОН „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“!