За добродетелите в деня на толерантността… и не само…

16 ноември 2020 г. Ден на толерантността. Ден, в който си припомняме какво е да си различен и какво би трябвало да е отношението ти към другите… И не само това…

Ден, в който отново и отново говорим за добродетелите…

Ден, в който търсим синонимите на толерантността и посоката, която ни дава значението на тези думи…

Ден, в който казваме на някого „Аз съм толерантен“, за да дойдат следващите дни, в които да го покажем… И не само…