Едно иновативно училище празнува

25 ноември… Денят, в който ние, учениците, учителите и служителите от Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени, тържествено честваме Патронния празник на училището си и годишнината от основаването му. Смирено коленичим пред иконата и свещички палим с трепетна ръка.

         25 ноември… Дата от календара, в която споделяме успехите си…

         25 ноември… Празник, в който демонстрираме талантите си… и разпалваме  жаравата от огъня, пламнал през есента на далечната 1880 година, с онази позитивна творческа, интелектуална и емоционална енергия, която носят посланията от миналото ни, което свещено пазим.

         Днес едно иновативно училище празнува! А неговите ученици носят с гордост факела на Климент и смело стъпват след светлината от пламъка му.

         Пазим миналото! Градим бъдещето!