26 септември – Европейски ден на езиците

Езикът е най – ценното богатство на всеки народ!

    Дните от  25   до 29 септември  2020 бяха белязани от дейности ,свързани с отбелязването на Европейския ден на езиците. Учителите по чужди езици подготвиха презентация, която запозна учениците с историята на този ден, с интересни факти за официалните азбуки и  работните езици в Европейския съюз. Беше проведен и радиочас, в който беше  дадена допълнителна информация, която помогна на желаещите да отговорят на въпросите от викторината към презентацията.

    Учениците,участвали във викторината и дали верни отговори на въпросите , получиха награди – разделители за книги.

    Те имаха възможност да прочетат думата „здраве“ на 28 езика!

Посланието на този ден е „Учете езици, за да сте духовно богати!“