Зелено бъдеще за Европа… и погледът в бъдещето

В националния конкурс на тема „Зелено бъдеще за Европа“, организиран от РИОСВ – Велико Търново, ЕИЦ – Велико Търново и Катедра „География“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, активно се включиха учениците от прогимназиален етап при Основно училище „Св. Климент Охридски“.

По всички аспекти на темата - от природните ресурси – зеленото богатство на нашата планета, горите, водата, пчелите, животните, равновесието в природата, през човешката намеса в природните процеси – вредни емисии, замърсяване на въздуха, замърсяване с отпадъци, климатични промени, до грижата за околната среда с разделно събиране и рециклиране, опазване и възстановяване, зелена енергия, разсъждаваха 218 ученици, представители на 55 училища от 36 населени места и студенти от ВТУ.

Награда и второ място във възрастова група 5-7 клас е присъдена на шестокласничката Цветослава Топалова. А рисунката на Валерия Симеонова от 7 а клас е включена в официалния колаж на конкурса, който е отпечатан и върху всички грамоти.

Мотивация и подкрепа на Цвети и другите наши участници, с поглед в бъдещето, дава младият и неспиращ да вдъхновява учител Николай Георгиев.

Изложбата на творбите може да проследите на следния линк: https://app.emaze.com/@AOTWLFRQF/floral-print#1

Пожелаваме им още успехи с поглед към бъдещето… И нека то да бъде винаги в нюансите на зеленото!