Аз, природата и светът

На 08.01.2021 г. от 11,30 часа се проведе състезанието „Аз, природата и светът”, организирано от Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/. И в залите утихнаха 46 участници от I-ви, II-ри и III-ти клас, които се съсредоточиха върху отговорите на въпросите от теста.