140 дръвчета засияха по двата бряга на дерето в градския парк „Кирил Ракаров“

Казват, че да засадиш дърво  е един от най-лесните начини да оставиш света след теб една идея по-добър отколкото си го намерил.

140-та годишнина от основаването на Основно училище „Св. Климент Охридски“ – Павликени бе повод една от 140-те инициативи, посветени на този рожден ден, да бъде част от кампанията, с която да засвидетелстваме нашата почит и уважение към корените ни, към родния край, като поставим символи - засадим дървета. За да бъдем част от мястото, което всички обичаме и в което се връщаме, дори да пребродим света! Да покажем, че сме с корени и здраво свързани с мястото, в което сме родени и израснали!

И така, на 27 октомври ученици, учители и родители, въоръжени с ножици, лопати и много ентусиазъм пристигнахме в градския парк „Кирил Ракаров“. А там ни очакваха нашите партньори от Общинско предприятие „Благоустрояване и комунална дейност“, които бяха подготвили терена.

Разпределени по класове, изпълнихме указанията, които получихме за засаждането на младите фиданки. И 140 шистили се изправиха гордо, а листенцата им бяха погалени от лъчите на слънцето и полъха на вятъра.

Помахаха ни и се поклониха с благодарност.

От този момент нататък 140 дръвчета ще растат в града, който обичаме и в който ще се връщаме, дори да пребродим света.

И те  ще ни напомнят за 140-годишнината на първото училище!

Благодарим за съдействието на Община  Павликени!