И още новини от месеца на кариерното ориентиране

В месеца на кариерното ориентиране посетихмe изложбитe от рисунки на учениците от втори и четвърти клас, посветени на мечтаната професия и професиите на родителите.

С интерес разгледахме и изработените професионални родословни дървета.

В продължение на няколко дни третокласниците пътешестваха, виртуално, до работните места на своите родители.

Посетиха кметството в село Паскалевец. Научиха какви са задълженията на секретаря. Видяха какво е нужно, за да се изпрати писмо по пощата.

Бяха и на строителен обект. Запознаха се с различни инструменти и тънкости при боядисване.

Посетиха читалището и научиха как се изгражда интернет мрежа.

А най-интересна бе срещата им с родител, който се опита да  отговори на въпроса „Какво е да се занимаваш с наука?“. Учениците бяха впечатлени от залите на Великотърновския университет.

Много от тях може би ще продължат обучението си там. А други сигурно ще доразвият професионалните традиции в семейството.

Макар и виртуална разходката донесе радост и забавление.

Гордо звучаха думите „Това е работното място на моя родител!“

 

 

ВИДЕО 1

 

ВИДЕО 2