Лазаровден – празник на младостта, труда, пукналата пролет

Пролетно, цветно и празнично настроение внесоха малките лазарки от първи клас, които попяха, поиграха и нарекоха за здраве и благоденствие в училище.А града огласиха с песни нагиздените лазарки от пети и шести клас. Чаканите гостенки с техните песни и наричания внесоха много радост в домовете, през които преминаха. По стар обичай домакините даряваха всяка лазарка с подарък, яйца и лакомства. В някои къщи се бяха подготвили и с топла питка. На тръгване младите моми извиваха кръшно хоро. По традиция бе възпроизведен и обичаят „Кумичене“ – хвърляне на лазарски венци от моста на река Павликенска.И така нашите лазарките изпълниха града с празнично пролетно настроение.