КЪЩА В ПЛАНИНАТА

15.10.2020 г. Библиотеката и кабинета за провеждане на дейности по интереси за учениците от начален етап при Основно училище „Св. Климент Охридски” – Павликени бяха трансформирани в художествени ателиета, в които се настаниха участниците в състезанието „Аз рисувам”, организирано от Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/. Точно в 11.30 часа главният учител г-жа Анка Атанасова тържествено разпечата изпитните материали, в които бе засекретена темата за състезанието.

            По темата „Къща в планината” своите творчески вдъхновения изобразиха, върху белия лист, 20 ученици от първи, втори и трети клас.