Премиерата на детската оперета „Дъщерята на говедаря“

Основно училище „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да Ви покани на премиерата на детската оперета  „Дъщерята на говедаря“ на 22 юни 2022 г.  от 17:30 часа  в Народно  читалище„Братство-1884“

 

Инициативата се осъществява в рамките на Дейност 1 : Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда. по проект № BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“.