Аз общувам с Eвропа

На 19.03.2021 г. в 11,30 часа бяха разсекретени изпитните материали от състезанието „Аз общувам с Европа”, организирано от Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.

С теста на английски език „общуваха” девет ученици от втори клас, трима третокласници и 4 ученици от IV клас. Чрез забавните задачи от състезанието те демонстрираха знания, умения и отношения – ключова компетентност, основана на способността да се разбират и изразяват идеи на чужд език.

Успех на участниците!