Уникалността е във всеки от нас!... И е достойна за уважение

На 03.12 в  Международния ден на хората с увреждания бяха наградени победителите в Училищния конкурс "Аз съм уникален и имам уникални приятели".

С пътуваща изложба с творбите на участниците, които приеха предизвикателството, бе демонстрирана идеята, че уникалността на всеки от нас е достойна за уважение и въпреки различията можем да намерим начин да бъдем приятели!

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ БЯХТЕ УНИКАЛНИ И СПОДЕЛИХТЕ ВАШИТЕ УНИКАЛНИ ПРИЯТЕЛСТВА!