140 любими български стихотворения

На 23.10.2020г. в коридорите на третия етаж бяха изложени на табла, оформени в атрактивен и достъпен вид, преписи на 140 любими български стихотворения от популярни български поети от Възраждането до наши дни.

Ученици от V до VII  клас имаха възможност да препишат на специално подготвени за целта листи стихотворения, които най – много са им харесали. По този начин се популяризира българската лирика и ученици от всички класове в прогимназиален етап проявиха интерес към изложените табла.