Аз и знанието

На 18.11. регистрирахме участие и в състезанието „Аз и знанието“, организирано от Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.

55 ученици от първи, втори, трети и четвърти клас се включиха в едно интересно съревнование за знание, в което имаше логически въпроси и забавни задачи, а илюстрациите към тях им даваха ключа към верния отговор.

Наблюдателните участници го намериха и отвориха вратата, която ги водеше към успеха в това начинание.

Пожелаваме им и максималния брой точки от състезанието!