Носим радост и надежда

1 октомври 2020 г. Поводът е Международният ден на възрастните хора.

С инициативата „Зарадвай възрастен човек!“ поздравихме своите баби, дядовци, прабаби  и прадядовци… Нашите познати и непознати възрастни хора…

Тези, които носят опита и мъдростта, към които ние се стремим!

Тези, които са градили това, след което ние вървим!

Тези, които са оставили следа, която трябва да пазим!

Затова учениците от Основно училище „Св. Климент Охридски“  изготвиха поздравителни картички, влагайки много обич и старание!

И много поздравителни картички извървяха пътя до близките възрастни, а 40 от тях пристигнаха на адрес Дом за стари  хора – с. Караисен  към КСУ – гр.  Павликени.

А там, г-жа Даниела Пачева прие нашия Поздравителен адрес към служителите, които денонощно обгрижват старите  хора, благодари  ни за жеста и обеща, че ще внесе празнична атмосфера в този ден, в който някой е помислил за някого, с уважение и дълбок синовен поклон!

Носим радост и надежда!