НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Учебна 2022/2023 година

/

ГРУПИ И ОТБОРИ

 

 МОДУЛ 1. „ИЗКУСТВА” Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално

Направление: Музикално изкуство

Категория: ВОКАЛНА ГРУПА

Характеристика на избраната категория: За изпълнение на забавна и естрадна песен

Възрастова група: I - IV клас

Участници: 10 ученици

Ръководители на вокалната група:

  • Светослава Петрова - Учител по музика в ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени
  • Виолета Петрова – музикален педагог, дългогодишен учител в ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени

 

 

МОДУЛ 2. „СПОРТ” - Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта – по футбол, баскетбол, волейбол

I ОТБОР

Вид спорт: ВОЛЕЙБОЛ

Възрастова група: V-VII клас

Пол: Момичета

Участници: 10-15 ученици

Ръководител на отбора:

  • Емил Ненков - Ст. учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени

 

II ОТБОР

Вид спорт: ФУТБОЛ

Възрастова група: V-VII клас

Пол: Момчета

Участници: 10-15 ученици

Ръководител на отбора:

  • Иво Иванов - Учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени