Първи фестивал на детската песен "Всичко е музика"

Фестивалът на детската песен „Всичко е музика” се провежда за първи път и се посвещава на 140-тата годишнина от създаването на Основно училище „Св. Климент Охридски” – Павликени.

 

ОРГАНИЗАТОРИ:

ОУ „Св. Климент Охридски” ,  гр. Павликени в рамките на проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи“, дейност № 4 „Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда“ в партньорство с Община Павликени и Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие.

 

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Фестивалът ще се проведе онлайн на 20 октомври 2020 година на сайта на Основно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени - http://oupavlikeni.com/  и във Фейсбук страницата на събитието. Фестивалът има конкурсен характер и е включен в инициативите, посветени на 140 -тата годишнина от създаването на Основно училище „Св. Климент Охридски” – Павликени.

 

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:

 1. Да стимулира творческата изява в музикалното изкуство.
 2. Да формира нагласи за толерантност и сътрудничество с другите, основано на зачитането на хората в неравностойно положение.
 3. Да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение и съпричастност към другите

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. В конкурсната програма на фестивала могат да участват ученици, които получават допълнителна подкрепа и се обучават в училища, центрове за специална образователна подкрепа, центрове за подкрепа и личностно развитие.
 2. Участието във фестивала се осъществява със запис на изпълнението и изпращане във видео формат на e-maila на фестивала.
 3. Изявата може да бъде индивидуална, дуетно изпълнение или изпълнение на певческа формация до 5 участници, разделени в две възрастови групи:
 • I група – ученици от І – ІV  клас;
 • II група – ученици от V – VII клас
 1. Всеки изпълнител/изпълнители участва/т с едно изпълнение.
 2. Времетраенето на изпълнението е до 6 минути.
 3. Заявка за участие се подава чрез попълване на формуляр на следния линк: https://forms.gle/yP7bgoAaFz3n2PHN7
 4. Краен срок за заявяване на участие – 16 октомври 2020г. или до запълване на максималната бройка участници.
 5. Класирането на участниците ще бъде извършено от жури в състав:
 • инж. Емануил Манолов – кмет на Община Павликени
 • Виолета Петрова – учител по Музика в ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени
 • Светослава Петрова – музикален педагог в НЧ „Братство-1884“, гр. Павликени

Краен срок за получаване на записаните изпълнения на участниците на e-mail: festival.pavlikeni@gmail.com16  октомври 2020 година