С глюкомер и грижа към любителите на сладкото

Запознайте се със Стефка Петрова! Тя е медицинската сестра в училище, която помага на тези, които имат физическа болка или просто си мислят, че имат такава.

Тя е много проницателна и се справя с предизвикателствата, които и предлагаме. С термометърът вече всички са свикнали, но на 14 ноември тя се въоръжи и с глюкомер. А поводът е Световния ден за борба със захарния диабет.

С него и таргет групата тя тества ученици и служители с цел ранна превенция.

Някои от учениците проявиха любопитство към апарата, други преодоляха страхове към вземането на кръв, но всички получиха персонални съвети за здравословно хранене и последващ контрол за изпълнение в дневния режим на хранене.

С родителите на учениците, любители на сладкото, са проведени разговори от за правилния прием на хранителни вещества.

Глюкомерът е подарък на ОУ "Свети Климент Охридски"- гр Павликени от д-р Павлина Хубанова - ендокринолог в МБАЛ Павликени.

Благодарим Ви за грижите!