Втори фестивал на детската песен Всичко е музика

ВТОРИ ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА ПЕСЕН

 

„ВСИЧКО Е МУЗИКА“

 

ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР. ПАВЛИКЕНИ

24 февруари 2022 год.

 

Фестивалът на детската песен „Всичко е музика” се организира и провежда за втори път от Основно училище „Св. Климент Охридски” – гр. Павликени.

 

ОРГАНИЗАТОРИ:

ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Павликени със съдействието на инж. Емануил Манолов – кмет на Община Павликени.

 

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Фестивалът има конкурсен характер. Неговата основна цел е да разкрие музикалните заложби на учениците със специални образователни потребности.

Второто издание на фестивала ще бъде представено в електронна среда на 24 февруари 2022 година, през сайта на Основно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени - http://oupavlikeni.com/ и във Фейсбук на страницата на събитието, поради невъзможността да се проведе в присъствена среда.

 

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:

 1. Да стимулира детската индивидуалност и музикален талант.
 2. Да формира нагласи за толерантност и сътрудничество, основано на зачитането на хората в неравностойно положение.
 3. Да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение и съпричастност.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. В конкурсната програма на фестивала могат да участват ученици със специални образователни потребности, които се обучават в училища, центрове за специална образователна подкрепа, центрове за подкрепа за личностно развитие.

 

 

 

 1. Изявата може   да   бъде   индивидуална,   може   да   бъде   дуетно изпълнение или изпълнение на певческа формация до 5 участници.
 2. Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи:
  • I група – ученици от І до ІV клас;
  • II група – ученици от V до VII клас.
 3. Всеки изпълнител/изпълнители участва/т с едно изпълнение.
 4. Времетраенето на всяко изпълнение е до 6 минути.
 5. Запис на конкурсните изпълнения може да изпратите в срок до 14 февруари 2022 година на адрес: festival.pavlikeni@gmail.com

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 1. Подбор на репертоара;
 2. Интонация, вокална техника;
 3. Сценична реализация - артистичност, хореография, костюми.