МОЯТ ПЪСТЪР ДЕТСКИ СВЯТ

 

РЕГЛАМЕНТ

НА

КОНКУРС

 • МОЯТ ПЪСТЪР ДЕТСКИ СВЯТ ·

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩА, НОСЕЩИ ИМЕТО НА

 СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

 

 

РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

 

 1. Цел на конкурса

Целта на конкурса е да популяризира името и делото на Св. Климент Охридски – името, което с достойнство и гордост носят нашите ученици.

Темата на конкурса „Моят пъстър детски свят” цели да мотивира учениците да създадат творбите, чрез които ще представят своя свят, да се насочи детската енергия за създаването на наситено с хуманност и разнообразие естетическо пространство, да се вгради усещане за естетика и да се подпомогне детската уникална творческа креативност.

 

 1. Условия за участие

В конкурса могат да участват ученици от І до VІІ клас от училища, които носят името на Св. Климент Охридски.

 

 1. Организация на конкурса
 • Всеки участник може да участва само с една рисунка.
 • Допуска се участие на рисунки изпълнени с aкварел, темпера, акрил, пастели, цветни моливи, както и смесени и други техники.
 • Максималният размер на творбите е А3.
 • Творбите се представят в срок до 31 октомври 2020 година на адрес:

гр. Павликени, 5200, ул. „Илия Златев“ № 2,

за конкурс „Моят пъстър детски свят“.

 

Необходимо е на гърба на творбата или на отделен лист да се посочат трите имена на автора, училище, клас, населено място и телефон за връзка.

 

 1. Други условия за участие

Участниците в конкурса могат да изпращат само творби, изработени от тях самите.

 1. Журиране

Всички рисунки, получени до 31 октомври 2020 г. и отговарящи на условията на конкурса, ще бъдат оценени от експертно жури.

 

 1. Възрастови групи

Осигурени са награди за всяка възрастова група, както следва:

І група     – ученици от І и ІІ клас

ІІ група   – ученици от ІІІ и ІV клас

ІІІ група  – ученици от V, VІ и VІІ клас

Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба в навечерието на празника на ОУ „Климент Охридски“.

 

 

 1. Приемане правилата на конкурса

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

 

 1. Други

            Всички въпроси, които не са описани и предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на организаторите – ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Павликени.