Ние в националното финално състезание

На 12.05.2021 г. в 12,00 часа бяха разсекретени изпитните материали от Националното финално състезанието на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.

            Право на участие, съгласно регламента, през тази година получиха Божидара Методиева, Габриела Пенчева, Евгения Асенова, Емилия Георгиева, Мария Исабел Иванова, Иван Лазаров - от I клас и второкласниците Кристиян Ангелов и Пламен Никифоров.

            В рамките на един астрономически час те решаваха тест, който включваше въпроси с отворен и затворен тип отговори от тематичните области на проведените в предходните кръгове състезания.

            Очакваме да видим имената на нашите ученици в списъка на победителите