Участието в олимпиади…съревнованието… компетентностите

Участието в ученически олимпиади и състезания е един от приоритетите в работата на педагогическия екип. В конкурентна среда нашите възпитаници придобиват опит като състезатели, увереност във възможностите си, демонстрират знания и упоритост.

Олимпиадата е съревнованието, което позволява на учениците да демонстрират високите си нива на подготовка и развитие на интелектуалните си умения, както и на личните и моралните си качества.

2021 година време на пандемия, обучение в електронна среда, мотивация и демотивация… Трудности, опит и възможности…

2021 година, независимо от всичко това животът продължава… Конкурсите, състезанията са изпитание за участие… и мотивиращо въздействие, което ни води към успеха…

2021 година и статистиката от участието в ученическите олимпиади в общинския кръг…

На 23.01 в общинския кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“ се явиха 23 ученици от IV клас. За областния етап се класираха:

Бояна Анатолиева Петкова – с 36,75 точки;

Владимир Божидаров Василев – с 36,50 точки;

Каролина Веселинова Ферещанова – с 35,00 точки.

Математика – в общинския етап се явиха 27 участници в съответните възрастови групи:

            IV клас – 14 ученици;

            V клас – 3 ученици;

            VI клас – 7 ученици;

            VII клас – 3 ученици.

            За областния етап се класира Даяна Даниел Николова от VI клас.

            История и цивилизации – На 4.02.2021 г. за участие в състезанието бяха мотивирани 8 участници във възрастови групи както следва:

            V клас – 2 ученици;

            VI клас – 4 ученици;

            VII клас – 2 ученици.

            С 61 точки за областния етап са класирани 2 ученички от VI клас. И това са Даяна Даниел Николова и Кия Красимирова Иванова.

            5 дни по-късно се проведе и общинският кръг на олимпиадата по География и икономика. Броят на участниците е отново 8, разпределени в следните възрастови групи:

            V клас – 2 ученици;

            VI клас – 3 ученици;

            VII клас – 3 ученици.

            От тях 5 участници са класирани са областния кръг.

И това са:

Християна Йорданова Христова – V клас с 88 точки;

Иван Станиславов Иванов – V клас с 88 точки;

Даяна Даниел Николова – VI клас с 99 точки;

Кия Красимирова Иванова – VI клас с 98 точки;

Валерия Валентинова Симеонова – VII клас с 82 точки.

В общинския етап на олимпиадата „Ключът на музиката“ демонстрираха знания 21 участници във възрастови групи както следва:

            IV клас – 6 ученици;

            V клас – 8 ученици;

            VI клас – 7 ученици.

За областния етап са класирани Даяна Даниел Николова и Кия Красимирова Иванова от VI клас.

Особено горди сме с днешните талантливи ученици, които с участието си в различни състезания, олимпиади и конкурси достойно защитават името на Основно училище „Св. Климент Охридски“ – град Павликени.

Когато животът продължава и по време на пандемия… Когато си мотивиран и демотивиран… Когато изграждаш своята личност и уменията да покажеш какво можеш и какво искаш да постигнеш…

Успех на всички в следващия етап!

Вие можете и знаете как да го постигнете!