Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот

В изпълнение на НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“, екипът на ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени проведе родителски срещи по актуални теми: „Партньорство училище – семейство“, „Необходими социални умения в начална училищна възраст“, „Особености в поведението на учениците в тийнейджърска възраст“,  „Причини за агресията в начална училищна възраст“. 

Реализирането на дейността се осъществи в електронна среда, чрез образователната платформа Teams, с родителите на учениците от Iви до Vти клас. Заложените теми акцентират върху развитието на децата в различна възраст, разпознаване на тревожни поведенчески прояви и какво всъщност трябва да ни говорят те, както и препоръки как да реагираме при най-често срещаните ситуации в общуването си с подрастващите.

Целите на програмата, които съвпадат с нашата мисия са свързани с изграждане и утвърждаване на ефективно пространство за пълноценна комуникация между семейството и училището. Лектор на срещите които ще продължат и през втория учебен срок е г-жа Марияна Добрева – психолог в КСУ - град Павликени.